Zelený čtyřlístek na cestě k efektivnímu plnění legislativních povinností

říká o společnostech REMA generální ředitel společností REMA, specializujících se na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice, David Vandrovec.


Generální ředitel společností REMA David Vandrovec

Když se ohlédnete za uplynulým rokem, jaký byl pro společnosti REMA?  

Rok 2018 byl rokem stabilizace a upevnění vztahů nejen uvnitř našeho týmu, ale hlavně v rámci partnerských vztahů s našimi klienty a ostatními partnery. Navíc, vzhledem k plánovaným aktivitám, zejména v oblasti očekávané autorizace naší obalové společnosti, byl rok 2018 obdobím vnitřních změn organizace a optimalizace vnitřních procesů a postupů v rámci našeho podnikání.   

REMA jsou dnes celkem čtyři společnosti, Vašim klientům jsou však dobře známé jen tři.

Ta čtvrtá, obalová společnost, je v současné době známá spíše užší zájmové skupině, protože prozatím nedisponuje autorizací pro svoji činnost. Žádost o její udělení leží na příslušném ministerstvu již téměř 3 roky a vše je více méně závislé na aktivitě úředních osob. V tomto okamžiku jsme tedy trojlístkem společností REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém. Po získání autorizace pro REMA AOS se pro klienty stanou společnosti REMA zeleným čtyřlístkem na cestě k efektivnímu plnění jejich legislativních povinností při zajištění trvale udržitelné ochrany životního prostředí.

Rok 2018 byl i rokem legislativní změny související s novými požadavky pro zatřídění elektrozařízení. Byl přechod z 10 na 6 skupin velkou potíží?

Tato změna byla známá již od roku 2012, kdy byla zveřejněna evropská směrnice, a do českého legislativního prostředí byla transponována před koncem roku 2014. Nejednalo se tedy o žádné velké překvapení. Naše klienty jsme průběžně o změně informovali a snažili se jim přechod co nejvíce ulehčit a zjednodušit. Rozeslali jsme metodiku na zařazování elektrozařízení do nových skupin, kdy jsme se snažili jednoduše definovat a popsat, jakým způsobem se elektrozařízení do skupin zařazují a současně s tím jsme popsali i případné výjimky. Na tuto metodiku navazuje i sazebník recyklačních poplatků platný od ledna 2019. Obě informace jsou již tradičně zveřejněny na webových stránkách společností REMA tak, aby se kterýkoli náš klient či zájemce mohl s naší nabídkou férových a pro všechny klienty shodných služeb seznámit.

Jak se společnosti REMA vyrovnávají s legislativními změnami?

Legislativní změny a rovněž plánovaná příprava nové legislativy v oblasti zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou pro nás určitým milníkem. Něco končí, ale zároveň něco nového začíná. Vývoj v legislativních oblastech bedlivě sledujeme, navíc jsme připraveni přiložit ruku k dílu a pomoci najít skutečnou a odborně podloženou shodu na podobě nových zákonů, která i přes několikaleté úsilí nebyla doposud fakticky nalezena.

Zní to celkem jednoduše, ale ve skutečnosti se jedná o dost těžký úkol.

Vždy záleží na přístupu a zkušenostech lidí, které máte kolem sebe. Zájmových skupin je v naší republice mnoho a lobby aktivity směřují do různých stran. Díky tomu se i z jednoduchých situací mohou v praxi stát mnohdy velmi komplikované úkoly, kdy, jak však s oblibou říkávám, „nejde o žádné raketové inženýrství, k vyřešení stačí selský rozum a otevřená mysl.“ I proto bude období začátku roku 2019 velmi zajímavým a důležitým pro budoucí nastavení legislativního rámce.

Co je pro vás v této věci zásadní?

Klíčové je, aby případné negativní dopady nové legislativy byly minimalizovány a aby stanovená nová opatření měla pozitivní přínosy nejen pro občany a obce, ale i pro národní hospodářství jako celek. Co se konkrétně společností REMA týče, naši základnu stavíme především na důvěře, dobré pověsti a na doporučení. Naším úkolem je nabízet klientům v oblasti elektrozařízení, baterií, akumulátorů a později i obalů spolehlivé řešení pro splnění jejich legislativních povinností na jednom místě ve vysoké kvalitě, inovativním, ekologickým a udržitelným způsobem, v jednom modelu, pod jednou střechou.

Nahoru