Společnosti REMA zjednodušují kontakty

Vážení obchodní partneři,

jednotlivé společnosti REMA, v rámci maximalizace zjednodušení možností kontaktování svých zaměstnanců a organizačních jednotek, mění dosavadní systém e-mailových adres a web prezentace. Nově bude pro tyto účely používána jednotná doména *.rema.cloud, na které bude probíhat automatické směrování požadavků podle typu problematiky.

E-mailové adresy přechází na novou doménu v průběhu od 10. do 12.10.2018 s tím, že původní adresy zůstávají po omezenou dobu funkční a jsou přesměrovány do nové domény. Nově doručované e-maily jsou na vstupu tříděny a předávány do jednotlivých REMA společností. Podoba emailové adresy zůstává shodná, tj. jprijmeni@rema.cloud.

Web prezentace bude dne 19.10.2018 po 15h přesměrována na novou doménu https://www.rema.cloud. Původní domovská doména zůstává po omezenou dobu funkční a je přesměrována do nové domény.

Věříme, že nově nastavený systém směrování požadavků umožní další zkvalitňování služeb společností REMA a zkrácení doby potřebné pro vyřízení požadavku.
Aktualizované zjednodušené kontaktní informace naleznete na stránce s kontakty na jednotlivé společnosti REMA.

Vaše REMA

Nahoru