Zpětný odběr výrobků Samsung zůstane pro občany bez problémů a beze změn

Ve čtvrtek 6. srpna 2020 se na tom shodli na jednání na Ministerstvu životního prostředí ČR zástupci ministerstva životního prostředí, obecních svazů, provozovatelů kolektivních systémů a společnosti Samsung. Výsledkem společného jednání je, že sběr vysloužilých elektrozařízení bude i po 1. 8. 2020 nadále probíhat dle zaběhlého postupu a občané tak mohou i nadále nosit vysloužilá elektrozařízení do míst, na která jsou navyknutí, včetně obecních sběrných dvorů. Tímto způsobem zpětně odebíraná elektrozařízení mohou být i za současného stavu bez omezení odvážena k následnému využití či recyklaci.

„Děkujeme Ministerstvu životního prostředí ČR za jeho konstruktivní a proaktivní přístup při řešení této situace. Ministerstvo svou autoritou vyjádřilo jasný postoj, že problémy kolektivních systémů se nesmí dotknout fungování obecních systémů třídění odpadů a dalo jasně najevo, že konkurence je přípustná pouze na straně kolektivních systému a výrobců, a nesmí mít jakýkoli dopad na obecní systémy,“ uvedl předseda představenstva společnosti REMA Systém, a.s. David Beneš.

Beneš dále znovu potvrdil, že REMA je připravena z každé obce odvážet veškeré televizory a monitory značky Samsung, a to i bez uzavřených smluv. Každá obec může zavolat na bezplatnou linku Chytré recyklace 800 976 679 a REMA to bez podmínek odveze. Provoz sběrných dvorů může tedy v tuto chvíli zůstat beze změny, a ty mohou nadále odebírat i výrobky značky Samsung.

„Poděkování za trpělivost kromě samotným obcím a sběrným dvorům patří i společnosti SAMSUNG za jejich odpovědný a proaktivní přístup. Přestože si Samsung plnil veškeré své zákonné povinnosti a zaplatil ASEKOLu za recyklaci všech zařízení, která do konce roku 2019 v ČR prodal, staví se k problému ASEKOLu, do kterého se svým hospodařením dostal, aktivně a odpovědně,“ ocenil Beneš.

Odkaz na oficiální tiskovou zprávu MŽP najdete zde…

Kontakt:

Pavlína Sporková, DiS.
PR & Marketing Manager
Společnosti REMA
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4
+420 702 220 884 psporkova@rema.cloud
www.rema.cloud
www.chytrarecyklace.cz

Nahoru