Chráněná dílna MARKETA REMONE: Až 95 procent materiálu vracíme zpět do oběhu

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE / Téměř pět desítek lidí se změněnou pracovní schopností pracují v chráněné dílně MARKETA REMONE s.r.o. v Chebu. Zabývají se zpracováváním vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Od počátku své existence už dílna zpracovala celkem 5200 tun elektroodpadu.

„Teď v listopadu to bylo třináct let, kdy jsme provoz dílny pro ekologické zpracování elektroodpadu zahájili. Za tuto dobu jsme se z původních šestnácti zaměstnanců rozrostli na jednu z největších dílen v oboru,“ vzpomíná vedoucí dílny Zdeněk Bambousek, který v ní pracuje od jejího samotného zrodu v roce 2005. Stejně tak historie spolupráce firmy MARKETA REMONE se společnostmi REMA, jakožto s jedním z partnerů v systému zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických spotřebičů a jejich zpracování, sahá k tomuto roku.

Dílna se čtyřiceti devíti pracovníky je vybavena stroji pro drcení a lisování plastů, potřebnou manipulační technikou a vlastními vozidly pro svoz elektroodpadu a přepravu zpracovaných materiálů. Vybavení dovoluje také odbornou chemickou analýzu vstupních a výstupních materiálů, čímž je zajištěna maximální úroveň čistoty získávaných surovin.

Největší podíl zpracovávaného materiálu jsou podle Bambouska televizory a monitory osobních počítačů. „Máme k dispozici moderní výkonnou linku, která nám umožňuje zpracovat kolem stovky obrazovek za směnu,“ vypočítává.

Zaměstnanci rozebírají také všechny ostatní domácí spotřebiče jako jsou pračky, sporáky, kuchyňská zařízení, ale i žehličky, mixéry nebo toustovače. Dále jsou to například počítače, tiskárny, i faxy, rádia, CD přehrávače nebo videorekordéry. Demontují se také ruční elektrické nářadí, lékařská zařízení a ostatní sortiment elektrických a elektronických výrobků. Pracovníci se při práci setkávají i s vysloužilými výherními automaty. „Tyto stroje naši lidé rozebírají rádi, vždycky se tam nějaká ta mince najde,“ dodává s úsměvem Bambousek.

Dále připomíná, že jediné, co v dílně nerozebírají, jsou chladící zařízení a zářivky. „Obsahují freony, resp. rtuťové páry a jejich recyklaci je třeba provádět speciálním zařízením, které my nemáme,“ vysvětluje.

Suma sumárum, v průměru se více než 95 % hmotnosti materiálu z odevzdaného spotřebiče dá díky ekologické recyklaci v chráněné dílně znovu použít. Například železo, sklo, plasty, hliník, měď a další neželezné kovy jsou po ekologickém zpracování vráceny zpět do procesu výroby a nebezpečné látky, pokud nejsou opětovně využívány, jsou bezpečně odstraňovány. V této souvislosti vedoucí dílny zmiňuje nebezpečnou látku luminofor, droboučký prášek, který je součástí obrazovek klasických televizí. „Luminofory jsou cenné, protože obsahují kovy vzácných zemin, ale ze stejného důvodu se jedná o toxické látky. My je odsáváme speciálním vysavačem a předáváme k dalšímu zpracování specializované firmě,“ přibližuje postup Bambousek s tím, že za posledních asi 8 let této látky „nasbírali“ přes 40 kilogramů.

Největší hmotnostní položkou vracenou zpět do procesu výroby prostřednictvím obchodních partnerů firmy jsou železné kovy. Například za posledních jedenáct měsíců je to cca 35 procent z celkového množství. Další velkou položkou je sklo. „Ještě stále k nám putuje mnoho starých, klasických televizí nebo CRT monitorů, kde obrazovka tvoří více než polovinu hmotnosti celého přístroje. Za necelý rok se jedná o 25 procent,“ sděluje Bambousek s připomínkou, že sklo je ale i v pračkách, sporácích, mikrovlnných troubách, nebo LCD monitorech.

Co se týče plastů, za rok je to zhruba 22 procent z celkového množství. Zajímavé je i číslo vytříděného betonu, který se jako závaží používá při výrobě praček. Například za rok 2017 dílna dodala k další recyklaci 35 tun tohoto materiálu.

 

Chráněné dílny MARKETA REMONE

Provozovna chráněné dílny sídlí v Chebu, Lesní ulici 5, na sídlišti Skalka. Pracoviště je zapojeno do systému zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických spotřebičů a je smluvním partnerem známých společností REMA Systém, EKOKOM a ECO-BAT, zároveň slouží také jako samostatné sběrné místo pro občany Chebu a okolí.

Více informací najdete na webových stránkách zde:

http://www.marketaremone.cz/chranene-dilny

Nahoru