Zelená škola

Projekt Zelená škola, do něhož se mohou zapojit všechny školy a školky napříč Českou republikou, si klade za cíl posilovat ekologické cítění dětí.

V roce 2011 vznikl bezplatný projekt Zelená škola, do něhož se mohou zapojit všechny školy a školky napříč Českou republikou a který si klade za cíl posilovat ekologické cítění dětí různého věku. Zapojená škola obdrží k užívání nerezový sběrný box, do kterého mohou nejen děti, ale i zaměstnanci školy vkládat drobnější vysloužilá elektrozařízení. Zelená škola dostane k dispozici i kartonovou výplň do sběrného boxu, kterou po jejím naplnění zalepí a objedná svoz elektrozařízení přes náš objednávkový systém. Novou kartonáž si může škola kdykoliv objednat a ve sběru pokračovat. 

Od roku 2013 je projekt Zelená škola doplněn o vzdělávací program Odpad není k zahození, o který si může škola zdarma zažádat a rozšířit díky němu povědomí žáků o ekologii. Výukového programu doposud využilo téměř 80 škol. Pro Zelené školy pořádáme i zábavně-vzdělávací aktivity a soutěže ve sběru vysloužilých elektrozařízení. 
 

Statistiky projektu Zelená škola v roce 2021

548

celkem zapojených subjektů

575

nerezových sběrných boxů

Vzdělávání

Uvědomujeme si, že osvěta a vzdělávání dětí a mládeže je klíčem k dlouhodobému fungování systému zpětného odběru, a proto klademe velký důraz na poskytování podpory ve formě výukových materiálů, informačních letáků, tiskovin a vizuálů.

Pro všechny školy zapojené do projektu Zelená škola jsme připravili certifikovaný výukový vzdělávací program Odpad není k zahození, na jehož dalším rozšíření aktuálně pracujeme a tyto nové části budou pro vás k dispozici na konci roku 2022. Cílem vzdělávacího programu je dovést žáky, skrze porozumění širším souvislostem, k environmentálně prospěšnému zacházení s odpadním elektrem.

Prostřednictvím programu se žáci zábavnou formou dozvědí vše důležité o předcházení vzniku odpadu formou odpovědné spotřeby, správném nakládání s vysloužilými spotřebiči, významu recyklace odpadních elektrozařízení a také související ochraně životního prostředí. Jak tištěnou, tak online částí programu, děti provází kreslení průvodci – vysloužilé mobily Anténie a Samfon.

Pro děti jsou připravené jak tištěné pracovní listy, tak online prostředí plné výzev a další materiály v podobě audionahrávek, videí, her a samozřejmě spousta doprovodných materiálů. Učitelé mají k dispozici podrobné metodické pokyny.

Pro poskytnutí vzdělávacího programu prosíme zažádejte na e-mailu komunikace@rema.cloud.

Výhody projektu Zelená škola

 • Řeší sběr a svoz elektra, baterií a akumulátorů, zářivek, žárovek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách.
 • Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa shromažďování vysloužilých elektrozařízení a baterií.
 • Automaticky generované potvrzení o ekologické likvidaci.
 • Podpora ve formě informačního plakátu k označení sběrného místa a letáčků. Možnost využívat logo Zelená škola® při komunikaci s veřejností.
 • Možnost velkých sběrových akcí, při kterých žáci i zaměstnanci školy mohou odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení.
 • Úspora financí – odvoz a ekologické zpracování veškerého školního elektra, zářivek, baterií, tonerů, CD a DVD.
 • Úspora administrativy – svoz probíhá v režimu zpětného odběru výrobku. Škola tak nemusí vést evidenci odpadu.
 • Pexeso a omalovánky určené menším dětem, které se díky nim dozvědí více o recyklaci elektrozařízení formou hry. Pro větší děti je připraven ucelený vzdělávací program zahrnující informace pro žáky i pedagogy.
 • Certifikát Zelená škola® deklarující zapojení se do projektu.
 • Právo využívat logo projektu v propagačních materiálech školy.
 • Sběrný box do interiéru na drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky, tonery, CD a DVD.

Jak projekt Zelená škola funguje?

 • Pro vstup do projektu je potřeba s námi uzavřít smlouvu o zapojení se do projektu Zelená škola. 
   
 • Smlouvu vám na vyžádání zašleme na e-mail, napište si o ni na komunikace@rema.cloud nebo nás kontaktujte na tel. čísle 225 988 001 (002). Můžete ji získat i registrací do systému pro sběr, svoz a zpracování. Při vyplnění registračního formuláře stačí zaškrtnout políčko u textu s logem Zelená škola. 
   
 • Po podepsání smlouvy vám bude vytvořen účet v systému pro sběr, svoz a zpracování a zaslány přístupové údaje. Online přístup do systému vám umožní objednávat odvoz elektroodpadu dle aktuální potřeby. Zároveň s přístupovými údaji k systému obdržíte přehledný návod, jak učinit objednávku. 
   
 • Do 14 dnů od podepsání smlouvy vám dodáme sběrný box. Nerezový sběrný box obsahuje kartonovou krabici, která se po naplnění jednoduše vyjme a vymění zdarma za novou. 
   
 • Svoz vysloužilého elektra se provádí na základě internetové objednávky, ve které si typ svozu zvolíte.
   
 • Potvrzení o ekologické likvidaci po zpracování objednávky automaticky vygeneruje systém. 

Sběrný box

Každá škola zapojená do projektu obdrží zdarma k užívání nerezový sběrný box, který pojme až 80 litrů drobnějšího elektrozařízení

Sběrný box je určen do interiéru a slouží zpravidla zaměstnancům školy. Využít ho ale mohou i žáci školy či jejich rodiče, kteří se tak pohodlně zbaví nefunkčních elektrospotřebičů. Každý sběrný box je vybaven kartonovou krabicí, kterou po naplnění zákazník jednoduše zalepí a po založení objednávky svozu předá k ekologické likvidaci.

Soutěž EkoEDA

Soutěž EkoEDA je pro všechny školky a školy, které jsou zapojené do projektu Zelená škola. Předmětem vzdělávací soutěže je sběr vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů. Soutěž probíhá na základě principu poměrného zastoupení žáků vůči sběru a celkové množství elektra a baterií bude přepočteno na žáka.

Tři nejlepší školy v každé kategorii získají hodnotné ceny. Soutěže se mohou zúčastnit pouze subjekty zapojené v projektu Zelená škola. Každá škola se musí přihlásit přes registrační formulář. Do projektu a zároveň do soutěže je možné se zapojit kdykoliv v průběhu soutěže.
 
V soutěži EkoEDA vyhrávají tři subjekty v každé ze dvou níže uvedených soutěžních kategorií, které ve výše stanoveném období odevzdají nejvíce elektroodpadu včetně baterií (vyhodnoceno dle propočtu nejvyššího sebraného množství na žáka ve škole):

 • Kategorie mateřské školy
 • Kategorie základní, střední a speciální školy 

Každá zapojená škola, která nashromáždí a odevzdá odpadní elektrozařízení, baterie a akumulátory v minimálním množství 100 kg a více, obdrží vyplacenou finanční odměnu 1 Kč/kg bez DPH. 

Ke stažení

Všechny dokumenty týkající se projektu Zelená škola najdete souhrnně zde

Aktuálně