Veřejnost

Veřejnost


Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí. Kromě samotného sběru vysloužilých elektrozařízení a jejich předání k recyklaci se zabýváme také vzděláváním dětí a široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí, ekologie a odpadového hospodářství. 

Jsme autory projektu Buď líný, prostřednictvím kterého může široká veřejnost předat vysloužilá elektrozařízení zdarma k recyklaci.

Provozujeme vzdělávací webové stránky a bezplatnou telefonní linku s názvem Chytrá recyklace zabývající se tématy spojenými s recyklací elektroodpadu.

Pravidelně vyhlašujeme sběrovou soutěž Ekoedu pro mateřské, základní, střední a speciální školy, a jsme rovněž autory certifikovaného vzdělávacího programu pro děti mateřských a základních škol Odpad není k zahození.

Každoročně se také účastníme řady akcí pro veřejnost zaměřených na vzdělávání v otázkách ekologie, ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství. 

Odvoz spotřebičů zdarma se službou Buď línýProjekt Buď líný umožňuje občanům pohodlně se zbavit vysloužilých elektrozařízení. Bezplatná služba nabízí odvoz elektrozařízení přímo z domácností.

Využít můžete balíkový svoz, který je určený pro vysloužilá elektrozařízení o celkové odhadované hmotnosti od 10 kg do 100 kg. Máte-li více než 100 kg, můžete využít svozu volně loženého elektrozařízení, které nemusíte nijak balit.

Více informací

Aktivity pro dětiUvědomujeme si, že osvěta a vzdělávání dětí a mládeže je klíčem k dlouhodobému fungování systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Klademe proto velký důraz na poskytování podpory zejména školkám a školám ve formě soutěží, výukových programů, informačních letáků, her a dalších materiálů.

Prostřednictvím našeho projektu Zelená škola mohou žáci všech škol zapojených do projektu sbírat vysloužilá elektrozařízení do sběrného boxu v jejich škole a dozvídat se tak o prospěšnosti správného třídění elektrospotřebičů, které již dosloužily. V rámci soutěže Ekoedu pak mohou děti za sběr elektroodpadu získat odměny pro svou školu.

Více informací

Vzdělávací program pro školyV roce 2022 jsme připravili ve spolupráci s neziskovou organizací Botič o. p. s. ze střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr certifikovaný vzdělávací program pro mateřské a základní školy s názvem Odpad není k zahození

Ačkoli je program určen primárně pro žáky mateřských a základních škol, využít ho mohou i rodiny s dětmi, vedoucí zájmových kroužků či kdokoli se zájmem o ekologická témata, a to zcela bezplatně.

Více informací

Informace o elektroodpaduZajímá vás, co vše patří mezi vysloužilá elektrozařízení? Víte, kam odevzdat mobil, pračku, nebo žárovku? Kam vyhodit baterie a jak lze vlastně využít materiály získané recyklací? 

Na všechny tyto otázky vám odpoví náš projekt Chytrá recyklace. Skládá se z bezplatné telefonní linky (800 976 679), na které vám naši operátoři poradí, kam s elektroodpadem, a edukačního webu www.chytrarecyklace.cz plného praktických informací o vysloužilých elektrozařízeních.
 

Více informací

Akce pro veřejnost

Každoročně se účastníme řady akcí zaměřených na edukaci dětí a široké veřejnosti v oblasti ekologie, recyklace vysloužilých elektrozařízení a odpadového hospodářství.

Pravidelně se účastníme například akcí Mikroklima Praha 9, Dne otevřených dveří v OZO Ostrava, Noci vědců na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně či sběrové akce pro Prahu 10 s názvem Desítka bez odpadu.