REMA News

Zobrazit všechny aktualizace

Společnosti REMA

REMA Systém

Je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců elektrozařízení. V rámci své činnosti se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení.

REMA PV Systém

Je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností provozovatelů solárních elektráren a výrobců solárních panelů. V rámci své činnosti navazuje na aktivity společnosti REMA Systém.

REMA Battery

Je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů.

PRO FIRMY

Společnosti s námi mohou zajišťovat ekologickou likvidaci v rámci zpětného odběru. Lze využít jak prosté registrace, tak smluvního vztahu v rámci Zelených projektů. Před prvním objednáním svozu je potřeba provést registraci. Objednávat svoz mohou i naši klienti (dovozci a výrobci), kteří přes REMA řeší svou zákonnou povinnost. Mimo to lze jednoduše vyplnit výkaz uvádění výrobků na trh.
OBJEDNAT SVOZ VYPLNIT VÝKAZ

PRO OBČANY

Široká veřejnost se může zbavit nefunkčních či vysloužilých výrobků přes REMA prostřednictvím sběrových projektů re:Balík nebo Buď líný, a to ze všech lokalit, obcí, městských obvodů nebo městských částí v ČR. Objednávku svozu lze zadat i bez nutnosti registrace nebo uzavření smlouvy. Jak objednat svoz? Občané mohu využít služeb Buď líný, případně služby re:Balík, pomocí kterých lze zajistit zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů.
Buď líný re:Balík

Seznamte se…

DOVOZCI A VÝROBCI

Kompletní řešení zákonných povinností podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů. Poskytujeme komplexní a ucelenou informační a legislativní podporu.

více informací

POSLEDNÍ PRODEJCI

Každý prodejce elektrozařízení má legislativní povinnost odebrat od zákazníka jeho starý výrobek při koupi nového a zajistit jeho ekologickou likvidaci. Přenechte starosti s řešením svých povinností na nás.

více informací

SBĚRNÉ DVORY

Zajišťujeme sběr, svoz a zpracování všech šesti skupin elektrozařízení, včetně přenosných baterií a akumulátorů, výbojek a zářivek. Všem sběrným dvorům nabízíme ověřené a maximálně efektivní řešení bez rozdílu.

více informací

OBČANÉ

Kvůli ekologické likvidaci starých elektrospotřebičů už není nutné chodit do sběrného dvora. REMA přišla s několika projekty, díky kterým je nyní recyklace elektroodpadu dostupná kdekoli, pro kohokoli a zdarma.

více informací

SBĚRNÁ MÍSTA

Trvale navyšujeme počty našich sběrných míst tak, aby byla snadno dostupná pro všechny občany ČR. Při jejich vytváření spolupracujeme s posledními prodejci, obcemi, sběrnými dvory, firmami i fyzickými osobami.

více informací

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Pomůžeme Vám se zorientovat v problematice, vyplnit výkaz, objednat svoz a poradíme, jak třídit elektroodpad, baterie a akumulátory.
Nahoru