Zelená firma

Do projektu Zelená firma se může zapojit jakákoliv firma v České republice. Projekt je bezplatný a doplňuje ekologické a CSR aktivity zapojených firem.

Společenská odpovědnost a důraz na udržitelnost jsou ve firmách čím dál častěji skloňovanými hodnotami. Udržitelné chování od firem očekávají zákazníci, zaměstnanci a v čím dál větší míře také legislativa.

Projekt Zelená firma, který vznikl v roce 2008, nabízí firmám a jejich zaměstnancům možnost bezplatně odevzdat odpadní elektrozařízení k využití a recyklaci do kolektivního systému REMA a významně tak přispívat k ochraně životního prostředí. Odevzdání vyřazených elektrozařízení v rámci projektu Zelená firma je pohodlné, bez nutnosti vyhledat a navštívit místo zpětného odběru.

Každá zapojená firma od nás zdarma dostane nerezový sběrný box a informační materiály. V projektu Zelená firma není spolupráce omezena pouze na sběr drobných elektrozařízení. V případě potřeby Zeleným firmám bezplatně odvážíme také elektrozařízení, která se do sběrného boxu nevejdou, případně velká elektrozařízení, která využívají pro své podnikání. Zároveň Zeleným firmám nabízíme poradenství a odbornou podporu v oblastech nakládání s odpadním elektrozařízením a platné legislativy. Samozřejmostí je certifikát, který deklaruje, že se daná firma zapojila do projektu a aktivně se snaží zmírnit svůj dopad na životní prostředí. Zelené firmy mají k dispozici také sadu propagačních a informačních materiálů k projektu, včetně certifikátu o zapojení. 

Aktuální statistiky projektu Zelená firma:

2783

zapojených firem

3216

využívaných sběrných boxů

Výhody projektu

 • Možnost zajištění sběru vysloužilých elektrozařízení i od zaměstnanců.
 • Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa shromažďování vysloužilých elektrozařízení a baterií.
 • Automaticky generované potvrzení o ekologické likvidaci.
 • Podpora ve formě informačního plakátu k označení sběrného místa, letáčků pro zaměstnance a možnost využívat logo Zelená firma při komunikaci s veřejností.
 • Možnost velkých sběrových akcí, při kterých zaměstnanci firmy mohou odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení. Po skončení akce firma obdrží informační materiály, ze kterých se dozví, jaký vliv na životní prostředí měla jejich sběrná akce. Množství odevzdaných elektrozařízení je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.
 • Úspora financí – odvoz a ekologické zpracování veškerého firemního elektra, zářivek, baterií, tonerů, CD a DVD včetně nekompletních elektrozařízení zcela zdarma.
 • Úspora administrativy – svoz probíhá v režimu zpětného odběru výrobku. Firma tak nevede evidenci odpadu, ani ho neuvádí v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 • Certifikát Zelená firma® deklarující zapojení se do projektu.
 • Právo využívat logo projektu na propagačních materiálech.
 • Sběrný box do interiéru na drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky, tonery, CD a DVD.

Jak projekt funguje?

 • Pro vstup do projektu je potřeba s námi uzavřít smlouvu o zapojení se do projektu Zelená firma. 
   
 • Smlouvu vám na vyžádání zašleme na e-mail, kontaktujte nás na tel. čísle 225 988 001 (002), nebo na adrese zelenafirma@rema.cloud. Můžete ji získat i registrací do systému pro sběr, svoz a zpracování. Při vyplnění registračního formuláře stačí zaškrtnout políčko u textu s logem Zelená firma. 
   
 • Po podepsání smlouvy vám bude vytvořen účet v systému pro sběr, svoz a zpracování a zaslány přístupové údaje. Online přístup do systému vám umožní objednávat odvoz elektroodpadu dle aktuální potřeby. Zároveň s přístupovými údaji k systému obdržíte přehledný návod, jak učinit objednávku. 
   
 • Po podepsání smlouvy vám dodáme sběrný box pro vaše zaměstnance. Nerezový sběrný box obsahuje kartonovou krabici, která se po naplnění jednoduše vyjme a vymění zdarma za novou. 

Sběrný box

Každá firma zapojená do projektu obdrží zdarma k užívání nerezový sběrný box, který pojme až 80 litrů drobnějšího elektrozařízení.

Sběrný box je určen do interiéru a slouží zpravidla zaměstnancům, kteří se tak mohou pohodlně zbavit nefunkčních elektrospotřebičů. Každý sběrný box je vybaven kartonovou krabicí, kterou po naplnění zákazník jednoduše zalepí a po založení objednávky svozu předá k ekologické likvidaci.

Druhy svozů

Svoz elektroodpadu probíhá na základě internetové objednávky, ve které lze jednoduše navolit, kterým způsobem má přeprava proběhnout. 

Jednotlivé druhy svozů najdete zde.

Odborné semináře a konference pro Zelené firmy

V roce 2010 jsme začali pořádat semináře pro Zelené firmy i širokou veřejnost. Semináře řeší problematiku odpadového hospodářství včetně zpětného odběru, novinky z oblasti trvale udržitelného života a CSR. Na semináři mají nejen Zelené firmy možnost vyměnit si zkušenosti a dozvědět se, jak k problematice přistupují velké i malé společnosti, státní správa a další subjekty působící v ČR. V roce 2021 jsme kvůli protipandemickým opatřením uspořádali místo klasického semináře multioborovou online konferenci.

Ke stažení

Všechny dokumenty týkající se projektu Zelená firma najdete souhrnně zde.

Aktuálně