Zelená firma

Do projektu Zelená firma se může zapojit jakákoliv firma v České republice. Projekt je bezplatný a doplňuje ekologické a CSR aktivity zapojených firem.

Projekt Zelená firma, který vznikl v roce 2008, nabízí firmám a jejich zaměstnancům možnost bezplatně odevzdat odpadní elektrozařízení k opětovnému využití či recyklaci prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém a významně tak přispět k ochraně životního prostředí. Odevzdání vysloužilých elektrozařízení v rámci projektu Zelená firma je pohodlné, bez nutnosti vyhledat a navštívit místo zpětného odběru.

Každá zapojená firma zdarma obdrží nerezový sběrný box a informační materiály. V případě potřeby Zeleným firmám bezplatně odvážíme také elektrozařízení, která se do sběrného boxu nevejdou. Zároveň Zeleným firmám nabízíme poradenství a odbornou podporu v oblastech nakládání s odpadním elektrozařízením a platné legislativy. Samozřejmostí je vystavení certifikátu o zapojení do projektu. Aktuálně se všechny Zelené firmy mohou zapojit do sběrové soutěže.

Aktuální statistiky projektu Zelená firma:

2783

zapojených firem

3216

využívaných sběrných boxů

Sběrová soutěž pro Zelené firmy


U příležitosti patnáctého výročí ekologického projektu Zelená firma vyhlašujeme sběrovou soutěž. Od 1. června do 31. října 2023 s námi mohou všechny Zelené firmy soutěžit o atraktivní ceny.

Tři společnosti, které odevzdají ve sledovaném období největší množství vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů, odměníme vouchery na nákup elektroniky v hodnotě 50.000 Kč, 30.000 Kč a 20.000 Kč. Ceny do soutěže věnoval partner akce.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze subjekty zapojené v projektu Zelená firma, a to kdykoli v průběhu soutěže. Přihlášení do soutěže probíhá přes registrační formulář.

Pro výsledek soutěže je rozhodující množství elektroodpadu a baterií odevzdaného přes systém pro sběr, svoz a zpracování odpadního elektrozařízení (https://remais.rema.cloud/Login.aspx). Výsledná hmotnost sběru bude přepočtena na počet zaměstnanců dané společnosti. Podmínkou pro zapojení do soutěže je odevzdání minimálně 100 kg vysloužilých elektrozařízení a baterií.

Úplná pravidla soutěže najdete zde.

Přihlášení do soutěže

Výhody projektu

 • Možnost zajištění sběru vysloužilých elektrozařízení i od zaměstnanců.
 • Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa shromažďování vysloužilých elektrozařízení a baterií.
 • Automaticky generované potvrzení o ekologické likvidaci.
 • Podpora ve formě informačního plakátu k označení sběrného místa, letáčků pro zaměstnance a možnost využívat logo Zelená firma při komunikaci s veřejností.
 • Možnost velkých sběrových akcí, při kterých zaměstnanci firmy mohou odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení. Po skončení akce firma obdrží informační materiály, ze kterých se dozví, jaký vliv na životní prostředí měla jejich sběrná akce. Množství odevzdaných elektrozařízení je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.
 • Úspora financí – odvoz a ekologické zpracování veškerého firemního elektra, zářivek, baterií, tonerů, CD a DVD včetně nekompletních elektrozařízení zcela zdarma.
 • Úspora administrativy – svoz probíhá v režimu zpětného odběru výrobku. Firma tak nevede evidenci odpadu, ani ho neuvádí v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 • Certifikát Zelená firma® deklarující zapojení se do projektu.
 • Právo využívat logo projektu na propagačních materiálech.
 • Sběrný box do interiéru na drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky, tonery, CD a DVD.

Jak projekt Zelená firma funguje?

 • Pro vstup do projektu je potřeba s námi uzavřít smlouvu o zapojení se do projektu Zelená firma. 
   
 • Smlouvu vám na vyžádání zašleme na e-mail, kontaktujte nás na tel. čísle 225 988 001 (002), nebo na adrese zelenafirma@rema.cloud. Můžete ji získat i registrací do systému pro sběr, svoz a zpracování. Při vyplnění registračního formuláře stačí zaškrtnout políčko u textu s logem Zelená firma. 
   
 • Po podepsání smlouvy vám bude vytvořen účet v systému pro sběr, svoz a zpracování a zaslány přístupové údaje. Online přístup do systému vám umožní objednávat odvoz elektroodpadu dle aktuální potřeby. Zároveň s přístupovými údaji k systému obdržíte přehledný návod, jak učinit objednávku. 
   
 • Po podepsání smlouvy vám dodáme sběrný box pro vaše zaměstnance. Nerezový sběrný box obsahuje kartonovou krabici, která se po naplnění jednoduše vyjme a vymění zdarma za novou. 

Registrace do projektu

Sběrný box

Každá firma zapojená do projektu obdrží zdarma k užívání nerezový sběrný box, který pojme až 80 litrů drobnějšího elektrozařízení.

Sběrný box je určen do interiéru a slouží zpravidla zaměstnancům, kteří se tak mohou pohodlně zbavit nefunkčních elektrospotřebičů. Každý sběrný box je vybaven kartonovou krabicí, kterou po naplnění zákazník jednoduše zalepí a po založení objednávky svozu předá k ekologické likvidaci.

Objednávky svozů

Svoz elektroodpadu probíhá na základě internetové objednávky, ve které lze jednoduše navolit, kterým způsobem má přeprava proběhnout. 

Odborné semináře a konference pro Zelené firmy

V roce 2010 jsme začali pořádat semináře pro Zelené firmy i širokou veřejnost. Semináře řeší problematiku odpadového hospodářství včetně zpětného odběru, novinky z oblasti trvale udržitelného života a CSR. Na semináři mají nejen Zelené firmy možnost vyměnit si zkušenosti a dozvědět se, jak k problematice přistupují velké i malé společnosti, státní správa a další subjekty působící v ČR. V roce 2021 jsme kvůli protipandemickým opatřením uspořádali místo klasického semináře multioborovou online konferenci a v roce 2023 jsme uspořádali regionální minisemináře, které měly velmi pozitivní ohlas.

Ke stažení

Všechny dokumenty týkající se projektu Zelená firma najdete souhrnně zde.

Zapojte se do velké sběrové akce

Aktuálně