Dohoda ohledně revize směrnice o OEEZ

Zástupci Rady a EP dosáhli 20. 12. 2011 kompromisu ve věci revize směrnice č. 2002/96 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Znění směrnice by mělo být schváleno ve druhém čtení v Evropském parlamentu v průběhu ledna 2012. Po dobu prvních 4 let platnosti nové směrnice bude zachován stávající závazek zpracovávat 4 kg „elektroodpadu“ na osobu a rok. V následujících 3 letech by se mělo dále zpracovávat 45 % OEEZ počítaných ze sumy elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh (za tím účelem by měl vzniknout online registr aktualizovaný výrobci). Po těchto 7 letech budou mít členské státy 2 možnosti: zpracovávat 65 % OEEZ počítaných ze sumy elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh, nebo zpracovávat 85 % ze vzniku odpadu.

Nahoru