Jak se zapojit

Co je potřeba pro zapojení do REMA Systému?

  • Uzavřít smlouvu o spolupráci s REMA Systémem.
  • Prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém podat Návrh na zápis do Seznamu výrobců (dovozců) elektrozařízení vedeném Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Pro získání veškerých nutných podkladů pro vstup do REMA systému a registraci na MŽP kontaktujte klientské oddělení.

Klientské oddělení Vám elektronickou poštou zašle návrh smlouvy a veškeré potřebné podklady pro zápis do Seznamu výrobců vedeného MŽP.

Nahoru