Jak učit děti třídit elektroodpad a baterie? EkoEDA si s tím hravě poradí!

Vzdělávací soutěž EkoEDA už není pro žáky mateřských, základních i středních škol v rámci celé České republiky žádnou novinkou. Její další kolo startuje 1. února 2020. Soutěží se ve sběru nepotřebných či vysloužilých elektrozařízení a baterií. Děti se přitom naučí, co do této specifické kategorie odpadů patří a jak s nimi správně ekologicky naložit. Stejně jako v předešlých letech, proběhne i v tomto roce soutěž Staň se strážcem pralesa, kterou pořádá Zoo Praha ve spolupráci se společností REMA Systém, letos ovšem jde o samostatnou soutěž s novým konceptem.

„My všichni zastáváme v rámci ochrany přírody a životního prostředí významnou úlohu. Velmi aktuální je momentálně ochrana klimatu a s tím související snaha o snížení emisí vypouštěných do ovzduší. Tyto emise lze snížit i správným nakládáním s bateriemi a elektrozařízením, které již dosloužilo. Soutěž EkoEDA je proto zajímavou příležitostí, jak můžeme téma recyklace dětem přiblížit a zároveň s nimi diskutovat o správném třídění a opětovném využití materiálů,“ vysvětluje David Vandrovec, generální ředitel společností REMA s tím, že projekt Zelená škola nabízí žákům i studentům konkrétní způsob, jak i oni mohou svět a stav životního prostředí kolem sebe ovlivnit a přispět nejen ke snížení množství odpadu, ale i emisí.

Děti přinesou vysloužilá elektrozařízení a baterie do školy, ta objedná bezplatný odvoz

Ideou soutěže EkoEDA a speciálně navrženého vzdělávacího programu je přiblížit pedagogům i žákům správný proces třídění a recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií, kam patří například nepoužívané elektrické spotřebiče, mobilní telefony, klávesnice a myši, přenosné baterie i akumulátory nebo staré CD a DVD nosiče. Právě nefunkční baterie jsou třeba předmětem, který končí velmi často v obyčejném koši, což je zásadní chyba. Z baterií se dají znovu získat různé vzácné kovy, navíc obsahují škodlivé látky, které se s jejich rozkladem mohou dostat do půdy, podzemní vody nebo ovzduší. Žáci proto přináší zmíněné výrobky do školy a ta je uchovává ve speciální sběrné nádobě, jež získá zdarma s registrací do programu Zelených škol. Když je potřeba, škola objedná odvoz, který zajistí organizátor soutěže zdarma kolikrát jen bude potřeba.

Zvítězí škola, jejíž žáci odevzdají nejvíce nepotřebných nebo vysloužilých elektrozařízení a baterií po přepočtu celkové hmotnosti na jednoho žáka. Tři nejlepší v každé kategorii získají hodnotné ceny v podobě voucherů na nákup elektroniky. Navíc každá škola, která odevzdá elektroodpad v minimálním množství 100 kilogramů, obdrží finanční odměnu 1 Kč/kg bez DPH. Soutěž končí 18. 5. 2020, poslední objednávky svozu však školy mohou provést 21. 4. 2020.

Podmínky soutěže najdou zájemci na adrese https://www.rema.cloud/zelena-skola/ekoeda/

Staň se strážcem pralesa 2020 odstartuje v průběhu února 2020

Zoo Praha v letošním roce přichází s novým konceptem soutěže ve sběru starých mobilních telefonů a tabletů Staň se strážcem pralesa, kterou i nadále pořádá ve spolupráci se společností REMA Systém, a.s., tentokrát však jako samostatný soutěž, bez zapojení do akce EkoEDA.

„Nově je soutěž učená jakýmkoliv (nejen školním) kolektivům v počtu 10–35 dětí. Základní odměnou za sběr vysloužilých mobilů a tabletů jim budou vstupenky do zoo za symbolickou jednu korunu, za minimálně sto kusů takové elektroniky je navíc čeká Komentovaná vycházka za zvířecím oblíbencem ze Zoo Praha, a ti nejlepší pak získají také speciální zážitkové programy,“ vysvětlil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Podrobné podmínky soutěže Staň se strážcem pralesa, stejně jako termín přihlašování, bude v průběhu února uveřejněn na webových stránkách Zoo Praha zde: https://www.zoopraha.cz/strazci-pralesa

Nahoru