Kam s vysloužilým elektrem a bateriemi? Praha 10 umožní obyvatelům odvoz elektroodpadu přímo z bytu. Bezplatně.

Říjnovou akci bezplatného odvozu starých a vysloužilých elektrospotřebičů přímo z bytů nebo domů už po několikáté připravila pro své obyvatele městské části Praha 10 ve spolupráci s kolektivním systémem REMA. V rámci služby „Buď líný“ bude možné odevzdat pračky, monitory, počítače, televizory, elektrické sekačky, pily, fény rychlovarné konvice, ale i autobaterie, zářivky, baterie, tonery, staré CD a DVD apod.

Starý fén, vysloužilý toustovač, nefunkční starý televizor, ale i zastaralé a nepoužívané počítače, baterie, telefony nebo tablety. To vše si doma schováváme. Naše domy, byty a sklepy jsou v mnoha případech doslova úschovnou všech možných technických doplňků a výdobytků moderní společnosti, které jsme si pořídili v průběhu života, ale už je nepoužíváme. Důvody k jejich skladování jsou různé, ale faktem je, že i staré elektro je třeba třídit. Bezplatný svoz si mohou obyvatelé Prahy 10 objednávat od 1. do 11. října.

„Elektroodpad mohou lidé během celého roku odevzdávat na místa jeho zpětného odběru, nebo na sběrné dvory. Pokud ale nemají možnost dopravit na určené místo například rozměrnější věci jako jsou pračky, myčky nebo sporáky, mohou využít této služby, díky které REMA elektroodpad převezme přímo u nich doma,“ uvedla místostarostka městské části Praha 10 Jana Komrsková s tím, že hromadění elektroodpadu ve svých domovech, či dokonce jeho odhazování ke kontejnerům se směsným odpadem nebo přímo do nich, rozhodně není tou správnou cestou. „Z hlediska ochrany životního prostředí a dlouhodobě udržitelného rozvoje je nezbytné tato zařízení recyklovat,“ zdůrazňuje Komrsková.

Nenechávejme si doma rtuť, kadmium nebo olovo

Nezpracovaný elektroodpad totiž obsahuje celou řadu nebezpečných látek a chemikálií. Patří mezi ně zejména těžké kovy – rtuť, kadmium, lithium nebo olovo a další, v případě ledniček rovněž látky poškozující ozonovou vrstvu. „Na druhou stranu je ale pravda, že elektroodpad také obsahuje celou řadu materiálů, které je možné velmi efektivně využívat,“ uvádí ředitel kolektivního systému REMA David Vandrovec důvody, proč je třeba staré elektro sbírat a recyklovat. „V průměru se více než 95 % hmotnosti materiálu z odevzdaného spotřebiče dá opětovně použít,“ objasňuje s tím, že například železo, sklo, plasty, hliník, měď a další neželezné kovy jsou po ekologickém zpracování vráceny zpět do procesu výroby a nebezpečné látky, pokud nejsou opětovně využívány, jsou bezpečně odstraňovány.

Češi jsou ve sběru elektroodpadu rok od roku svědomitější. Oproti roku 2017 se vloni podařilo v rámci sběrné sítě kolektivního systému REMA poslat k recyklaci celkem 16.672 tun, to je o 9 % vysloužilých elektrozařízení více, v rámci meziročního srovnání v letech 2016 a 2017 se jedná o 5% nárůst. „Zpětný odběr elektrického a elektronického zařízení se navyšuje zčásti díky pokračující intenzivní výchově spotřebitelů a vzdělávání ve veřejných i soukromých institucích. V poslední době je sice velmi často zdůrazňována problematika plastového odpadu, ale stejně tak i vysloužilé elektrozařízení získává na důležitosti. Zejména s ohledem na to, že se stává čím dál častější součástí každodenního života doma i v práci, a to napříč generacemi i společenskými poměry,“ dodává na závěr Vandrovec.

 

Nahoru