Na pravou míru: REMA důrazně odmítá nařčení, že připraví chráněné dílny o práci

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRTP ČR) se svým prohlášením ze dne 3.8.2020 s názvem Chráněné dílny přijdou o práci kvůli firmě SAMSUNG pouze připojuje ke konkurenčnímu boji kolektivního systému ASEKOL poté, co od něj tato významná společnost na začátku roku 2020 odešla. Je pro nás zcela nepochopitelné, že NRZP ČR se se svými názory a obavami obrací formou tiskové zprávy k médiím/veřejnosti, místo toho, aby kontaktovala přímo kolektivní systém REMA a situaci s ním vyřešila.

Tvrzení pana Václava Krásy a informace z aktuální tiskové zprávy NRTP ČR důrazně odmítáme! Kolektivní systém REMA dlouhodobě spolupracuje s chráněnými dílnami (subjekty s chráněnými pracovními místy) a tyto subjekty tvoří v současnosti více jak pětinu jeho smluvních zpracovatelů. REMA je navíc připravena ty chráněné dílny, které by bylo potřebné „zachránit“ před dopady finanční nestability kolektivního systému ASEKOL, ihned zasmluvnit a zapojit je mezi více jak 50 dalších zpracovatelských zařízení, se kterými již spolupracuje, a to ve všech krajích České republiky. Nabízíme proto těm chráněným dílnám, které se cítí být přechodem společnosti SAMSUNG ke kolektivnímu systému REMA jakkoli ohroženy, ať se na nás obrátí, jsme připraveni s nimi jednat o pokračující/navazující spolupráci.

REMA je navíc dlouhodobě jediným kolektivním systémem v České republice, který aktivně podporuje malé a střední zpracovatele, včetně chráněných dílem. Důkazem je naše aktivita ve věci legislativně připravované tzv. povinné certifikaci zpracovatelů elektroodpadu, kde REMA patří mezi jedny z mála, kteří aktivně chrání chráněné dílny, malé a střední zpracovatele před tvrdými dopady (mnohdy i likvidačními) této zcela účelové povinnosti. O to víc je prohlášení pana Václava Krásy zarážející.

„Se společností REMA Systém, a.s. spolupracuje naše chráněná dílna od r. 2005. Spolupráce je od počátku po celou dobu naprosto korektní a bezproblémová. Všechny dohody a ujednání byly ze strany kolektivního systému vždy plněny a po celou dobu jsme zásobováni pravidelnými dodávkami elektroodpadu. V době, kdy se před několika lety kolektivní systém ASEKOL rozhodl vybudovat prostřednictvím společnosti Enviropol vlastní zpracovatelské zařízení, ocitla se naše chráněná dílna po jednostranném ukončení dlouholeté spolupráce ze strany ASEKOLu – stejně jako několik dalších chráněných dílen – na existenční hraně.  Jen díky ostatním kolektivním systémům, zejména pak REMA, jsme tuto situaci zvládli a v současné době zaměstnáváme 77 osob se zdravotním hendikepem. Hlavním partnerem je pro nás kolektivní systém REMA, který nám dodává naprostou většinu vysloužilých elektrozařízení a za spolupráci s touto společností jsme velmi vděčni,“ říká Jan Kristek, ředitel společnosti MARKETA – REMONE s.r.o., provozující chráněnou dílnu, jejíž náplní je zpracování dosloužilých elektrických a elektronických zařízení.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRTP ČR) se tak svým prohlášením ze dne 3.8.2020 s názvem Chráněné dílny přijdou o práci kvůli firmě SAMSUNG pouze připojuje ke konkurenčnímu boji kolektivního systému ASEKOL poté, co od něj tato významná společnost na začátku roku 2020 odešla. Je pro nás zcela nepochopitelné, že NRZP ČR se se svými názory a obavami obrací formou tiskové zprávy k médiím/veřejnosti, místo toho, aby kontaktovala přímo kolektivní systém REMA a situaci s ním vyřešila.

Tisková zpráva NRZP ČR obsahuje řadu nepravdivých a smyšlených tvrzení. Kromě výše uvedeného je pak zcela nepravdivý poslední odstavec tiskové zprávy, který je plně v duchu neetické ochrany finančních prostředků, které NRTP ČR získává od kolektivního systému ASEKOL. Odstavec poukazuje na zcela smyšlené oblasti sběrné sítě a problematiky obecních sběrných dvorů, který však nepatří žádnému kolektivnímu systému. Sběrné dvory si vybudovaly samy obce a patří do jejich obecního systému nakládání s odpady. Tj. kolektivní systémy jsou tu pouze od toho, aby obcím pomohly sesbírané elektrozařízení svézt a materiálově využít v maximálním možném množství. Skandální na obsahu uvedené tiskové zprávy je podle nás zcela něco jiného, a to zejména myšlenka „když už to nemohu dělat já, tak hlavně ať to nedělá on“. Můžeme jen konstatovat, že tímto způsobem se o bývalého klienta v tržním prostředí skutečně nebojuje.

V souvislosti s výše uvedeným REMA oslovila NRTP ČR se žádostí o schůzku. Více zde…

Kontakt:

Pavlína Sporková, DiS.

PR & Marketing Manager
Společnosti REMA
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4
+420 702 220 884
psporkova@rema.cloud

www.rema.cloud

www.chytrarecyklace.cz

Nahoru