O společnostech REMA

onas

REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech.
Systém byl založen 14. 2. 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení.
REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec, Buď líný a re:Balík, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery, s.r.o. je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. Pro podporu zpětného odběru realizuje ve spolupráci s ostatními společnostmi REMA projekty FamilyBox a BatteryBudka.
REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012.
REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

REMA AOS, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost založená na konci roku 2015 za účelem plnění povinností daných zákonem o obalech. V současné době společnost prochází správním řízením u Ministerstva životního prostředí na udělení autorizace obalové společnosti.

Společnosti REMA se v rámci své činnosti zaměřují na komplexní řešení. Financování činností společností REMA je zajištěno na základě finančního příplatku, který se připočítává k ceně výrobku. Je pro všechny klienty v rámci společností REMA závazný a pro daný výrobek vždy stejný tak, aby neskýtal konkurenční výhodu.

Společnost REMA Systém je držitelem certifikátů ISO 9001:2015ISO 14001:2015. Certifikaci provedla renomovaná švýcarská společnost SGS SA.

Politika kvality: Politika kvality vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení kvality je neoddělitelnou součástí řízení společnosti, neboť trvalé a systematické plnění požadavků a očekávání zákazníků zabezpečí jejich důvěru v poskytované služby. Více zde…

Environmentální politika: Společnosti REMA podporují etické a proaktivní řízení životního prostředí na všech úrovních, od lokálních až po globální. Těmito přístupy pozitivně ovlivňujeme všechny zúčastněné zainteresované strany. Více zde…

 

Nahoru