Poslední prodejci

Poslední prodejci elektrozařízení jsou povinni spotřebitelům (občanům, domácnostem) podat veškeré důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá elektrozařízení. Pokud tak poslední prodejce neučiní, je povinen na sebe převzít povinnosti zpětného odběru výrobce a tedy bezplatně od spotřebitele převzít použité elektrozařízení přímo v prodejně bez vazby na prodej nového elektrozařízení.

Zajistěte si spoluprací s REMA Systémem pohodlné řešení svých povinností a nabídněte svým zákazníkům benefit v podobě dostupného systému sběru vyřazených elektrozařízení a baterií.

Naším zájmem je zajistit, aby již žádná elektrozařízení nekončila v netříděném komunálním odpadu a na skládkách, ale naopak byla ekologicky recyklována. Pomozte nám s ochranou našeho životního prostředí. Budoucnost je v našich rukou, začněme myslet ekologicky.

Nahoru