Nabídka spolupráce

V návaznosti na povinnosti posledních prodejců nabízí REMA Systém spolupráci všem prodejnám při ekologické likvidaci zpětně odebraných elektrozařízení. Snahou REMA Systému je vybudovat síť sběrných míst, která bude dostupná koncovým spotřebitelům – občanům a přitom bude minimálně zatěžovat poslední prodejce.

Podmínky spolupráce
Pro navázání spolupráce je potřeba uzavřít s námi smlouvu, ve které se zavážete k bezplatnému odebírání vyřazených elektrozařízení Vámi vybrané skupiny od občanů.

Jaké výhody Vám ze spolupráce plynou?

 • Služby svozu využíváte zdarma.
 • Zajistíme pro Vás kartónové krabice (60cm*40cm*45cm) a lepicí pásku, pokud o ně zažádáte.
 • Budete moci naše služby bezplatně využívat i pro své zákazníky – firmy.
 • Uvedeme Vaši prodejnu na našich webových stránkách.
 • Budeme odkazovat koncové spotřebitele na Vaše prodejny – přísun potencionálních zákazníků.
 • Dostanete finanční příspěvek 0,50 Kč/kg sebraných elektrozařízení. *
 • Nevyžadujeme po Vás žádnou evidenci zpětně odebraných elektrozařízení.
 • Budete dostávat přehled o nasbíraném množství na základě vážních lístků svozových společností.
 • Potvrzení o ekologické likvidaci.

* Finanční příspěvek se vyplácí na základě faktury. Minimální částka je 1000,-Kč

Co je potřeba udělat pro zahájení spolupráce?

 • Vytisknout a vyplnit smlouvu, kterou ve dvou výtiscích zašlete zpět na naši adresu.
 • Ve smlouvě označte skupiny elektrozařízení, které budete zpětně odebírat.
 • Ve smlouvě označte, zda žádáte o dodání kartónových krabic a lepenky

Jakmile smlouva přijde k nám, bude z naší strany potvrzena a zaslána zpět k vám. Se smlouvou dostanete certifikát místa zpětného odběru (MZO), REMA – MZO samolepa, kartónové krabice a lepící pásku, pokud jste o ně ve smlouvě zažádali. O smlouvu žádejte:obchod@rema.cloud

Jakým způsobem bude probíhat odvoz Vámi vybraného elektrozařízení?
Informace o sběru a svozu jsou popsány na stránce Jak objednat svoz.

V případě dotazů kontaktujte obchodní oddělení.

Nahoru