Provozní oddělení REMA: Bez pomoci zákazníků se neobejdeme, pojďte s námi tvořit lepší službu

Od počátku REMA klade důraz na individuální přístup k zákazníkům, snaží se být v oboru inovativní, neustále rozšiřovat sběrnou síť, svozové kapacity, rozšiřovat služby sběru, distribuovat sběrné nádoby, optimalizovat objednávkový systém a mnoho dalšího. Z čísel, která dlouhodobě sledujeme, se to daří a kolektivní systém REMA je jedním z předních v ČR. V určitých oblastech však potřebuje pomoc od vás, zákazníků. I díky tomu může REMA garantovat poskytování služeb s vazbou na služby třetích stran.

Jedná se hlavně o součinnost v oblasti balíkových svozů, sběru baterií a světelných zdrojů. Všechny tři oblasti jsou specifické a pro svou realizaci musí splnit jistá kritéria. Abychom předešli zbytečným nedorozuměním, v krajním případě až odmítnutím svozu, připravili jsme pro vás souhrn nejdůležitějších bodů ke každé oblasti:

BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

Služba je realizována naším partnerem a REMA jako objednatel musí dodržet přepravní podmínky tohoto partnera. Vzhledem k tomu, že však zásilku připravujete vy, zákazníci, je nezbytná součinnost z vaší strany. Veškeré podmínky svozu najdete pod odkazem níže. Kromě toho bychom však rádi vypíchli pár věcí, kterých byste se měli vyvarovat.

  • Z krabice nesmí nic vyčnívat – do krabice vysoké 40 cm opravdu zářivku 80 cm dlouhou nezabalíte. Nehledě na to, že se zářivka při první příležitosti rozbije, uvolní se rtuť a vzniknou nebezpečné střepy.
  • Zásilka musí mít pravoúhlý tvar – zabalená CRT televize ve fólii bude z dopravy vyřazena. Automatický systém přepravce s oblými či nepravidelnými tvary neumí pracovat.
  • Nepoužívejte černou a transparentní balící fólii – stejně jako předchozí podmínka je tato vázána na automatický systém přepravce, který s tímto neumí pracovat.
  • Provázek nestačí – krabici je nutné přelepit páskou, aby klopy byly pevně slepené.
  • Nesdružujte více krabic. Před využitím služby si je, prosím, pečlivě prostudujte. Podmínky jsou také uvedeny v objednávkovém systému při vytváření objednávky.

Kompletní podmínky a více informací najdete zde…

PŘÍPRAVA BATERIÍ PRO SVOZ

Pojednání o přípravě baterií pro svoz by vydalo na samostatný článek, proto zde uvádíme pouze ty nejdůležitější body, které jsou z pohledu zrealizování služby nezbytné. Baterie rády hoří, zvláště ty nabíjecí a některé mají dokonce nedobrou vlastnost samovznícení. Dávejte proto pozor, jak baterie ukládáte do sběrných nádob a jak je připravujete ke svozu.

  • Izolujte kontakty, aby nedošlo mezi bateriemi ke zkratu.
  • Nafouknuté nebo poškozené baterie zabalte do nehořlavého obalu samostatně, odděleně od ostatních baterií. Při objednávce nás o tomto informujte.
  • Objednávejte vývoz sběrných boxů alespoň jednou ročně.
  • Pokud měníte články v battery packu, označte prosím samostatné články jejich chemismem, který je uvedený na původním obalu.

Více o bateriích zde…  

Důsledky nesprávně zabalených zásilek. Foto: archiv REMA

Důsledky nesprávně zabalených zásilek. Foto: archiv REMA

Důsledky nesprávně zabalených zásilek. Foto: archiv REMA

Nahoru