REMA AOS

REMA AOS, a.s., je neziskově hospodařící akciová společnost, vzniklá za účelem plnění povinností zákona o obalech. Cílem společnosti je přinést do odvětví nový svěží přístup jako alternativní autorizovaná obalová společnost.

Nově vzniklá společnost REMA AOS, a.s. předložila 15.4.2016 Ministerstvu životního prostředí žádost o udělení autorizace, včetně všech legislativně požadovaných příloh, autorizační projekt nevyjímaje. Projekt alternativní autorizované obalové společnosti vychází z dlouholetých zkušeností skupiny REMA, která sdružuje kolektivní systémy pro elektrozařízení ve formě REMA Systém, a.s., pro přenosné baterie a akumulátory v podobě REMA Battery, s.r.o., a pro solární panely prostřednictvím REMA PV Systém, a.s. Díky dlouholetému působení na trhu v České republice v oblasti zpětného odběru disponuje skupina REMA znalostmi a dovednostmi, které mohou do národního prostředí přinést podnětné moderní prvky zpětného odběru obalů a transparentně férového přístupu ke všem zúčastněným stranám, obecní systémy nakládání s odpady nevyjímaje.

Cílem REMA AOS je nabídnout v České republice nové pojetí obalové problematiky, prostřednictvím

  • podpory dalšího úspěšného růstu úrovně zpětného odběru obalů v České republice;
  • účinné alternativy k současnému systému sdruženého plnění s maximalizací efektivity využívaných finančních prostředků;
  • jasně transparentního a jednoduchého způsobu financování (jak na vstupu u povinných osob, tak na výstupu u obcí, servisních svozových společností, úpravců a zpracovatelů);
  • reálně nastavené výše příspěvků povinných osob odpovídající tržnímu vývoji;
  • progresivního způsobu koexistence kolektivního zpětného sběru obalů, elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů a solárních panelů (v rámci samostatných společností skupiny REMA);
  • skutečného naplnění požadavku zákona o obalech, který vyžaduje poskytnutí služby zpětného odběru obalů obcím a jejich občanům bez nároku na úplatu za tento sběr.

V současné době pracuje tým odborníků skupiny REMA na finalizaci nastavení celého systému projektu tak, aby alternativní autorizovaná obalová společnost mohla zahájit svoji činnost neprodleně po udělení autorizace Ministerstvem pro životní prostředí. V této chvíli je již vnitřní systém fungování REMA AOS nastaven a v rámci testovacího provozu je možné využít partnerské webové prostředí.

Nahoru