REMA Battery


REMA Battery, s.r.o., je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců přenosných baterií a akumulátorů daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace přenosných baterií a akumulátorů. K této činnosti je společnost oprávněna na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Jak spolupráce funguje?

Druhy baterií

Informace pro konečné spotřebitele

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení či baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem či baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití, nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení či baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení a baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 
 

         

Kontaktní údaje

REMA Battery, s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

+420 225 988 001
+420 225 988 002
info@rema.cloud

IČ: 28985681, DIČ: CZ28985681
Identifikátor datové schránky: fg3f3em

Pro společníky

Do sekce pro společníky společnosti REMA Battery přejďěte kliknutím na tlačítko níže.

Přihlášení