REMA Battery

REMA Battery, s.r.o., je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009 Sb. (novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů.

REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

PROČ si vybrat kolektivní systém společnosti REMA Battery?

 1. všestranně nejjednodušší a nejméně zatěžující řešení pro výrobce a dovozce baterií a/nebo akumulátorů;
 2. nejsnazší zajištění povinností v souvislosti se zpětným odběrem elektrozařízení ve spolupráci s REMA Systémem (problematika zabudovaných baterií a/nebo akumulátorů);
 3. zajištění sítě sběrných míst po celé ČR;
 4. zajištění zpětného odběru baterií a/nebo akumulátorů formou svozů;
 5. zajištění ekologické likvidace použitých baterií a/nebo akumulátorů;
 6. minimalizace nákladů spojených se zákonnými povinnostmi dovozců a výrobců baterií a/nebo akumulátorů, klient odvádí recyklační poplatky dle množství kusů baterií a/nebo akumulátorů uvedených na trh, neplatí se žádné jiné poplatky;
 7. kvartální vykazování množství uvedených baterií a/nebo akumulátorů na trh;
 8. administrativní a funkční zajištění povinností dovozců a výrobců;
 9. podávání Návrhů na zápis dovozců a výrobců do Seznamu výrobců vedeném MŽP;
 10. podávání změn spojených se zápisem dovozců a výrobců v Seznamu výrobců vedeném MŽP;
 11. informační a legislativní pomoc;
 12. zastupování nebo účast při auditech;
 13. úzká spolupráce s Ministerstvem životního prostředí v oblasti nakládání s odpady, zastupování v jednáních s Ministerstvem životního prostředí;
 14. vypracování Ročního hlášení pro Ministerstvo životního prostředí;
 15. individuální přístup.
Nahoru