Ke stažení

O nás

Výpis – REMA Battery, s.r.o.
Rozhodnutí MŽP o provozování kolektivního systému
Prohlášení společnosti REMA Battery, s. r. o. k podmínkám zpracování osobních údajů při zajišťování plnění povinností výrobců

Dovozci a výrobci

Povinnosti, jejichž plnění si musí výrobce zajistit sám
Rozhodovací schéma pro určení skupiny baterií
Informace Odboru odpadů MŽP k určení typu baterií či akumulátorů v praxi
Symbol přeškrtnuté popelničky
Manuál ohlašování změn
Čestné prohlášení

Poslední prodejci

Potvrzení o předání k následnému ekologickému nakládání (elektrozařízení, baterií) ve zpětném odběru

Legislativa

Vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU

Sběrná místa

Příklady dobré praxe k bezpečnému zajištění místa zpětného odběru baterií a akumulátorů
Návod na složení sběrného boxu na baterie

Pro veřejnost

Informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů pro konečné uživatele
Použití různých druhů baterií a/nebo akumulátorů

Nahoru