REMA nabízí všem obcím rovnocenné podmínky spolupráce i výši příspěvků

20,9 tisíce tun. Taková je hmotnost vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, kterou v rámci své sběrné sítě vloni převzal k recyklaci kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a. s. Množství odpovídá hmotnosti 120 staveb legendární pražské Petřínské rozhledny. Ve sběru elektra se Češi od roku 2018 opět zlepšili, vytřídili téměř o čtvrtinu více, a to také díky zapojeným obcím. Pro REMU samotnou to znamená rekord a nejlepší dosažené výsledky za 15 let jejího působení na trhu. Podařilo se jich dosáhnout i díky tomu, že REMA v rámci své sběrné sítě disponuje 20 000 místy zpětného odběru. Tento unikátně nastavený systém obsahuje veřejná i neveřejná sběrná místa v rámci všech šesti skupin vysloužilého elektra zaměřená nejen na firmy nebo obce, ale i na koncové spotřebitele.

Díky dalším projektům, jako je Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola, Buď líný, re:Balík či FamilyBox, si REMA v rámci tržní soutěže a principů moderního a inovativního kolektivního systému stále drží čelní pozici na poli efektivity třídění, sběru a samotné recyklace. To vše v plné shodě s legislativními požadavky a interními standardy kolektivního systému. Kolektivní systém REMA působí na trhu již od roku 2005. Od samého počátku je zastáncem otevřeného a plně transparentního tržního prostředí, díky čemuž dbá na vysoce profesionální, kvalitní a dlouhodobě udržitelné služby se stabilní odměnou pro všechny své partnery.

Tento přístup systému REMA umožňuje poskytovat všem obcím služby dlouhodobě v očekávatelné a osvědčené podobě, a to za plně transparentních podmínek, bez rozdílů ve výši příspěvku na sběr, bez omezení sebraného množství, velikosti či druhu elektrozařízení. REMA umožňuje všem obcím uzavřít skutečná partnerství bez ohledu na jejich velikost či geografickou dostupnost a nabízí všem shodné podmínky spolupráce a výše příspěvků na sběr závislé na množství zpětně odebraných elektrozařízení (svozy do 10 pracovních dnů od objednání; nebalené elektro od logistického minima 150 kg a balené elektro bez limitu). Víme dobře, že současná doba není jednoduchá a nastavená proti-pandemická opatření budou ještě nějakou dobu v platnosti.

Nicméně i přes tyto skutečnosti jsme služby REMA realizovali a stále je realizujeme bez přerušení, pouze za využití přísných hygienicko-epidemiologických opatření. Vaše případné dotazy jsme připraveni vyřešit v týmu regionálních zástupců na e-mailu regiony@rema.cloud nebo na tel. číslech: 702 197 929 pro oblast Čechy a 601 276 578 pro oblast Morava a Slezsko.

Nahoru