REMA PV Systém

REMA PV Systém, a.s., je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systém navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery.

Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů.

REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů. Financování činností REMA PV Systému je zajištěno na základě finančního příplatku, který se od 1. 1. 2013 připočítává k ceně výrobku. Je pro všechny klienty v rámci REMA PV Systému závazný a pro daný výrobek vždy stejný tak, aby neskýtal konkurenční výhodu. Pro solární panely uvedené na trh před 1. 1. 2013 je povinnost naplňovaná skrze provozovatele, kteří měli povinnost registrovat se u kolektivního systému a podílet se na financování v letech 2014 až 2018.

PROČ si vybrat kolektivní systém společnosti REMA PV Systém?

  1. Budete našimi KLIENTY, kterých si budeme vážit.
  2. Máme licenci k provozování Kolektivního systému pro sběr a recyklaci solárních panelů.
  3. Mnoho let zkušeností s provozováním kolektivního systému.
  4. Vaše finanční prostředky máte plně pod svou kontrolou. Máte přístup do našeho systému, kde vidíte výši svých prostředků a způsob nakládání s nimi.
  5. Pokud nebudete s našimi službami spokojeni, můžete od nás odejít. Pokud nesplníme Vaše očekávání, vrátíme Vám Vaše peníze a můžete odejít jinam.
  6. Sami si rozhodnete, kdo a za kolik bude likvidovat Vaše panely. Můžete tak ovlivnit kolik to bude stát. Pokud budete chtít/muset likvidovat Vaše panely, máte právo se rozhodnout, kdo a za kolik to udělá.
  7. Nevyužité finanční prostředky Vám budou vráceny. Pokud zisky z prodeje druhotných surovin budou vyšší než veškeré náklady spojené s likvidací, přebytek Vám bezodkladně vrátíme.
  8. Vždy nabízíme něco navíc. Přemýšlíme, kde byste mohli ušetřit a kde bychom Vám mohli pomoci.
Nahoru