Proč být u nás

  1. Budete našimi KLIENTY, kterých si budeme vážit.
  1. Máme licenci k provozování Kolektivního systému pro sběr a recyklaci solárních panelů. REMA PV Systém a.s. absolvovala správní řízení o udělení licence, které trvalo více než půl roku. V rámci tohoto řízení jsme museli doložit soubor informací prokazující naši technologickou, právní, systémovou a personální připravenost k provozování Kolektivního systému.
  1. 13 let zkušeností s provozováním kolektivního systému. Za 13 let jsme se vypracovali na  5. největší Kolektivní systém v Evropě co do počtu spokojených klientů, kteří si prostřednictvím nás řeší své zákonné povinnosti.
  1. Vaše finanční prostředky máte plně pod svou kontrolou. Máte přístup do našeho systému, kde vidíte výši svých prostředků a způsob nakládání s nimi.
  1. Pokud nebudete s našimi službami spokojeni, můžete od nás odejít. Pokud nesplníme Vaše očekávání, vrátíme Vám Vaše peníze a můžete odejít jinam.
  1. Sami si  rozhodnete, kdo a za kolik bude likvidovat Vaše panely. Můžete tak ovlivnit kolik to bude stát. Pokud budete chtít/muset likvidovat Vaše panely, máte právo se rozhodnout, kdo a za kolik to udělá.
  1. Nevyužité finanční prostředky Vám budou vráceny. Pokud zisky z prodeje druhotných surovin budou vyšší než veškeré náklady spojené s likvidací, přebytek Vám bezodkladně vrátíme.
  1. Vždy nabízíme něco navíc. Přemýšlíme, kde byste mohli ušetřit a kde bychom Vám mohli pomoci.
Nahoru