Provozovatelé

Legislativní požadavky

  • Financování recyklace panelů uvedených na trh do  1. 1. 2013 bylo dle zákona o odpadech přeneseno na provozovatele. Pokud máte solární elektrárnu s licencí vydanou do 31. 12. 2012 tato povinnost se Vás týkala.
  • Zálohová faktura byla splatná v roce 2018.
  • Přesnou výši plateb určilo vyhláškou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí – schválený příspěvek je 8,50 Kč/Kg.

Provozovatel je dle § 37g, odst. I v zákoně o odpadech definován následovně

„provozovatel solární elektrárny – držitel licence na výrobu elektřiny podle zvláštního právního předpisu ve výrobně elektřiny, která vyrábí elektřinu ze slunečního záření“

 

Nahoru