Potvrzení o předání vysloužilého elektrozařízení k následnému ekologickému nakládání (PEL)

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že s platností od září 2019 došlo ke změně podmínek vystavování Potvrzení o předání vysloužilého elektrozařízení k následnému ekologickému nakládání (PEL), kdy jsou nově zohledněny jednak podmínky zákonů o odpadech a o účetnictví, tak rovněž daňová legislativa. V potvrzení PEL, který získáte automaticky na základě vyřízení Vámi zadané objednávky, bude uveden artikl předaných elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů a jejich převzatá hmotnost v kilogramech.

Potvrzení o předání vysloužilého elektrozařízení k následnému ekologickému nakládání (zkráceně jen „PEL“) vystavujeme coby provozovatel kolektivního systému zajišťujícího společné plnění povinností výrobců elektrozařízení stanovených pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona o odpadech.

PEL vystavujeme v případě předání vysloužilých elektrozařízení nebo elektroodpadu. Na základě smluvní spolupráce společnosti REMA Systém, a.s. se společností REMA Battery, s.r.o., lze také vystavit PEL v případě předání přenosných baterií a akumulátorů, a na základě smluvní spolupráce se společností REMA PV Systém, a.s. také v případě předání solárních panelů. Níže specifikované parametry PEL se proto obdobně týkají také případů, kdy jsou předávány přenosné baterie a akumulátory a/nebo solární panely.

Potvrzení PEL je generováno zpravidla do pěti pracovních dnů po provedení objednaného svozu. Po přihlášení do objednávkového systému REMA si jej můžete kdykoliv uložit nebo vytisknout.

Podrobné informace a postup, jak získat PEL, najdete zde…

Vaše REMA

Nahoru