Seznam sběrných míst zpětného odběru

Skupina REMA se snaží smysluplně a efektivně navyšovat počty svých sběrných míst tak, aby byla snadno dostupná pro všechny občany ČR.
Při vytváření veřejných sběrných míst spolupracujeme s Posledními prodejci, Obcemi i Sběrnými dvory. Zákazníkům e-shopů (případně jiných prodejců na dálku) je zároveň určena nabídka E-shopy a občané. V případě potřeby řešení problematiky zpětného odběru nebo odděleného sběru autobaterií/průmyslových baterií kontaktujte Obchodní oddělení.

Kompletní seznam míst zpětného odběru

Kompletní seznam všech smluvních veřejných míst zpětnéno odběru elektrozařízení a/nebo přenosných baterií nebo akumulátorů.

Legenda ke sloupci Typ ve výsledném výběru:
EEZ – místa zpětného odběru elektrozařízení; BAT – místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů

Nahoru