Seminář 2017

V pořadí již osmý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy proběhl 2. 11. 2017 v Konferenčním centru VŠCHT Praha. Semináře se účastnilo 70 zástupců firem různých odvětví, které spojoval zájem dozvědět se zajímavosti z oblasti zpětného odběru elektrozařízení a baterií. Stěžejním tématem semináře, rozděleného do 8 přednáškových bloků, byly Trendy a význam zpětného odběru vybraných výrobků.

Na semináři vystoupili zástupci níže uvedených společností

  • Ing. Hana Bendová, Ph.D., UNIPETROL RPA s přednáškou „Předcházení vzniku odpadů v chemickém průmyslu“
  • Ing. Bohumil Černík, Ph.D. s přednáškou „Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru v ČR jako zdroj kritických surovin“
  • Ing. Tomáš Vávra, Ministerstvo životního prostředí s přednáškou „Současnost a budoucnost zpětného odběru odpadních elektrozařízení“
  • Lucie Zrnovská, PRAKTIK system s.r.o. s přednáškou „Zpracování chladících zařízení – využití recyklovaných materiálů“
  • Adriana Dergam, Vodafone Czech Republic a.s. s přednáškou „Odpovědná výroba a spotřeba – život jednoho telefonu“
  • Ing. David Vandrovec, REMA Systém, a.s. s přednáškou „Chytrá recyklace“
  • Paulina Jirsová, Československá obchodní banka, a. s. s přednáškou „Environmentální přístupy v ČSOB“
  • Ing. David Chytil, REMA Systém, a.s. s přednáškou „Příklady dobré praxe a činnost kontrolních orgánů“

Reakce účastníků na seminář

Bc. Jana Turková – ŠKODA AUTO a.s.: „Seminář naplnil mé očekávání. Uvítala jsem přednášku Ing. Vávry z MŽP. Současně bych ráda poděkovala kolektivu pracovníků REMY za jejich vstřícný přístup a operativu.“

Ondřej Bednář – ESA s.r.o.: „Seminář se mi líbil, pro mne byl přínosem.“

Jiří Ošťádal – Finanční úřad pro Olomoucký kraj: „Jsem ročník 1950 a mohu říci, že na semináři REMA se vždy dozvím něco nového a nikdy jsem se nezklamal. Děkuji.“

Šárka Kaizarová, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj: „Váš seminář se mi líbil, dozvěděla jsem se mnoho zajímavého. Užitečný seminář, přínosné informace a zkušenosti z praxe, zajímavá témata a diskuze. Spokojenost s kvalitou celého vzdělávacího programu. Poděkování za Vaše pozvání a organizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci. Budu se těšit na další setkání.“

Nahoru