Šetrnost, ekologie a udržitelnost rezonují společnostmi stále víc. Zelených firem je proto už více než dva tisíce

Čím dál více tuzemských i světových firem se snaží být ekologicky odpovědných. Zasazují se o úspory energií, omezují spotřebu papíru, kompostují zbytky z kuchyňky, budují kolárny pro své zaměstnance nebo jim dávají možnost správně třídit elektroodpad a použité baterie. S posledním jmenovaným českým společnostem významně pomáhá projekt Zelená firma, který letos slaví 12. narozeniny. Přívlastkem Zelená firma se momentálně pyšní více jak 2200 firem.

Zelená firma La Lorraine a její FamilyBox

Současnou společností rezonují témata šetrnosti, ekologie a udržitelnosti čím dál silněji. Podle nedávného průzkumu společnosti STEM/MARK o zlepšení životního prostředí přemýšlí 8 z 10 Čechů. Ekologická témata se rovněž čím dál častěji řeší i na půdě firem. Ochrana životního prostředí je ostatně jedním z pilířů tzv. společenské odpovědnosti firem. Podnikatelé a firmy si často uvědomují, že z životního prostředí leccos berou, ať už jsou to suroviny, nebo jen prostor, a chtějí do něj něco vracet či alespoň své působení na něj redukovat na co nejnižší míru. V tomto úsilí firmám pomáhají i určité „externí“ projekty. Tím je právě projekt Zelená firma, který byl pro uvědomělé firmy spuštěn již před více než 11 lety.

Zelených firem, které chtějí podpořit efektivní sběr vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů, přibylo jen za poslední rok v Česku kolem sto dvaceti. Společnost zapojená do projektu dostane bezplatně k využití sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení.

Zelená firma La Lorraine

Mezi Zelenými firmami lze nalézt především distributory zboží a služeb v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací, dále také obchody s počítači a elektronikou, stavební společnosti, ale i výrobce a prodejce tabákových výrobků, a dokonce více než 20 nemocnic. Nově je jednou ze Zelených firem též pekařský podnik La Lorraine. „Projekt Zelená firma nám pomáhá řešit problematiku odpadového hospodářství, které je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Bezplatně jsme dostali sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou naši zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení. V rámci projektu můžeme také pořádat velké zaměstnanecké sběrové akce a účastnit se speciálních ekologických workshopů nebo seminářů,“ uvedl za La Lorraine Petr Šťastný, který má ve firmě na starosti environmentální odpovědnost podniku. „Ve spolupráci s REMA jsme také vyrobili FamilyBox, malé krabičky na sběr vysloužilých baterií. Vejde se do ní zhruba padesát baterií, což odpovídá produkci jedné české domácnosti za rok,“ doplňuje Šťastný s tím, že krabičku dostane každý zaměstnanec, bude si ji moci odnést domů a po naplnění ji přinese zpět do firmy. Ta prostřednictvím projektu Zelená firma zajistí jejich recyklaci.

Zelená firma Gatema

Zelená firma Gatema a její výroba DPS.

Další z firem zapojených do projektu společností REMA „Zelená firma“ je i boskovická společnost Gatema, která je výrobcem desek plošných spojů určených k osazení elektronických součástek a pro realizaci elektronických obvodů. V projektu je od roku 2016. „Desky plošných spojů se prakticky nacházejí ve všech složitějších elektronických zařízeních a tvoří velké procento v elektronickém odpadu. Proto je potřeba toto téma nepřehlížet a aktivně se zapojit do recyklačního procesu, jehož cílem je zpracování odpadů a jejich opětovné využití,“ uvedl za firmu Gatema její podnikový ekolog Martin Vyvážil s tím, že kromě zabezpečení odděleného sběru elektrozařízení v rámci kolektivního systému REMA má Gatema rovněž snahu o zvyšování zájmu o sběr a recyklaci drobnějšího elektroodpadu v řadách svých zaměstnanců. „I my chceme, aby vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory nekončily v komunálním odpadu a na skládkách, ale na místech k tomu určených. Tím je například právě sběrný box společností REMA, který naši zaměstnanci hojně využívají,“ dodal Vyvážil.

Zelená firma Quadient

Zelená firma Quadient a její příspěvek ze svozu elektra na sociální síti.

„Zabýváme se vývojem software, ale i recyklace a zpětný odběr hardware jsou pro nás velice důležité. Podstata projektu Zelená firma úzce souvisí s naší firemní kulturou, v rámci níž se snažíme maximálně jít naproti tomu, aby zaměstnanci mohli být ekologičtí, případně je k tomu taky chceme intenzivně motivovat. Oceňujeme i to, že v rámci projektu se můžeme zúčastnit různých vzdělávacích akcí, kde lze diskutovat s odborníky i dalšími podniky o tom, jak to dělat ještě lépe,“ uvedla Veronika Kočanová z firmy Quadient, která je v projektu zapojena se všemi svými pobočkami v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě.

 

Zelená firma Hornické muzeum Příbram

Zelená firma Hornické muzeum Příbram

Do projektu Zelená firma jsou zapojeny také kulturní instituce – jednou z nich je národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram, které připomíná někdejší slávu báňské činnosti na Příbramsku. “Hornické muzeum, které se počtem prohlídkových tras a expozic řadí k největším hornickým muzeím v Česku i v Evropě, má ve svých prostorách od roku 2014 umístěný sběrný box na vysloužilá elektrozařízení a další odpad, jako jsou použité baterie, nářadí, zářivky, tonery či CD a DVD. Motivuje tak zaměstnance k ekologickému chování, neboť pro ně likvidace tohoto problematického odpadu nebyla nikdy jednodušší. Velkým bonusem je možnost odevzdat elektroodpad nejen firemní, ale i z jejich domácností,“ uvedl ředitel muzea Josef Velfl.

Nahoru