Úvodní slovo k výroční zprávě REMA Systém, a.s. 2020

Vážení přátelé, výroční zpráva nám v REMA dává každoročně jedinečnou možnost informovat Vás o našich aktivitách a výsledcích uplynulého roku z vlastního úhlu pohledu. Dostává se nám úžasné příležitosti, jak vyjádřit souvislost mezi rokem, který je již za námi, a naší vizí do budoucna. Z tohoto důvodu si proto každý rok při psaní úvodního slova pokládám ty stále stejné otázky. Je úspěch či neúspěch objektivně měřitelný pouze na základě klíčových ukazatelů výkonnosti? Nebo skutečný, opravdový úspěch znamená něco víc? A v čem vlastně tkví to pravé tajemství úspěchu?

David Vandrovec, CEO společností REMA.

Při hledání odpovědí na mé otázky jsem si vzpomněl na výraznou osobnost ze světa informačních technologií Steva Jobse, který kdysi v této souvislosti řekl: „Pokud se podíváte opravdu pozorně, tak na většině úspěchů, jenž přišly ze dne na den, se pracovalo již dlouhou dobu předtím.“ Trefa do černého, protože je to výsledek dlouhodobé přípravy, tvrdé práce a odhodlání. I když zrovna ve spojitosti s událostmi roku 2020 by se pro kolektivní systémy REMA spíše hodil citát Alberta Einsteina: „Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“ Zatím se nikdy v historii REMA nestalo, aby stav společnosti i zdraví nás všech prošlo tak velkými zkouškami a změnami, jako se událo a stále ještě děje v souvislosti s pandemií koronaviru, a které nás doslova donutily začít fungovat „jinak“. Pro své okolí přinesla REMA několik podpůrných aktivit a vnitřně využila svých principů a nastavení k tomu, aby ochránila zdraví svých zaměstnanců a partnerů. Současně umožnila fungování společnosti z rozličných míst. Uplynulý rok uspíšil připravované kroky komplexní digitalizace a některé, zejména vnitřní procesy prošly zásadní změnou. Věříme, že tyto změny se stanou jedněmi ze základních atributů naší efektivně fungující společnosti pro následující roky.

Doba to nebyla jednoduchá, ale jsem rád, že nás i v takovýchto zkouškách neopustil nadhled, lidský přístup a snaha pomáhat. Jsem rovněž velice rád, že jsme i přes to všechno dokázali vidět příležitosti tam, kde se jiní báli, a že se i proto rok 2020 stal pro REMA rokem velkých inovací. Jednou z těch výraznějších bylo spuštění bezplatné telefonické linky Chytrá recyklace na čísle 800 976 679 ve spolupráci s Asociací Informačních Technologií a Telekomunikací. Prostřednictvím linky a webu chytrarecyklace.cz zajišťujeme mezioborovou komunikaci mezi občany, obcemi, místy zpětného odběru a výrobci, která přispívá k dalšímu zvyšování povědomí o rozšířené odpovědnosti výrobce a zpětném odběru obecně.

V oblasti zpětných odběrů se uplynulý rok vyvíjel ve vazbě na již zmíněnou epidemickou situaci. Zpočátku se zdálo, že vládní restrikce a omezení budou mít zásadní vliv na chování občanů. Již v létě se ale ukázalo, že stav povědomí a ochota třídit a zpětně odevzdávat vysloužilé výrobky je v nás dostatečně zakořeněná, což znamenalo změnu trendu množství zpětně odebíraných výrobků. Výsledkem bylo historicky největší množství zpětně odebraného vysloužilého elektrozařízení, kdy jsme dokonce nad rámec našich povinností od léta zajišťovali sběr dalšího množství odpadních elektrozařízení z obcí a měst, zejména televizorů a monitorů. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 jsme také spustili pravidelné šetření spokojenosti klientů REMA s již realizovaným sběrem odpadního elektrozařízení, které probíhá kontinuálně i v tomto roce. Míra spokojenosti se sběrem pravidelně dosahuje úrovně kolem 99 %, která nás na jednu stranu velice těší a utvrzuje ve správnosti naší strategie, ale současně nás tento výsledek velmi zavazuje do budoucna. Největší spokojenost projevovali klienti s rychlostí a dostupností sběru, jeho průběhem a nezanedbatelnou položkou bylo i vyjádření spokojenosti se způsobem komunikace a celkovým přístupem REMA.

Události roku 2020 nám jasně ukázaly, že není nebe bez mráčku. Ověřili jsme si, že problémy jsou před nás stavěny proto, abychom je překonávali a že každé negativum v sobě skrývá zajímavé příležitosti. Jde jen o to nebát se je vidět a nebát se je realizovat. Jsme rádi, že se nám za pomoci zaměstnanců a spolupracovníků v REMA i všech našich dalších partnerů z odpadového, recyklačního a zpracovatelského průmyslu, včetně jejich znalostí, dovedností, profesionality, tvořivosti, cílevědomosti a mnohdy i odvahy, podařilo a nadále daří úspěšně rozvíjet prostředí kolektivních systémů a kultivovat celospolečenskou debatu napříč celým oborem našeho podnikání. Pevně věřím, že svým rovným a férovým přístupem stavíme pevnou cestu ke kvalitním a dlouhodobým vztahům se všemi našimi partnery. A koneckonců právě to vše dohromady je pro nás synonymem úspěchu pro rok 2020 a potvrzením správnosti naší vize pro roky další.

David Vandrovec, CEO společností REMA

Nahoru