Vyjádření kolektivního systému REMA k tomu, že společnost Asekol přestává od 1.8.2020 ze sběrných dvorů svážet elektrozařízení značky SAMSUNG

To, že od 1. srpna 2020 Asekol zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky Samsung ze všech sběrných míst, je z pohledu ochrany životního prostředí, resp. financování sběru elektroodpadu pro nás nepředstavitelné. Snaha rozlišovat elektroodpad dle značek nebo data prodeje není podle našeho názoru technicky možná a žádný z kolektivních systémů v Evropské unii to tímto způsobem nedělá. Pokud se kolektivní systém Asekol rozhodl pro tento krok, pro změnu svého 15 let funkčního systému sběru, je to jeho vlastní odpovědnost. Obáváme se však, že tento nesystémový prvek bude mít dopad na funkčnost celého systému zpětného odběru v ČR, a hlavně bude mít negativní dopad na obce a jejich občany.

Asekol si ve svém konkurenčním boji bere občany a obce jako svá rukojmí. REMA se od tohoto způsobu konkurenčního boje zásadně distancuje, obce nesmějí být touto situací jakkoliv dotčeny. REMA proto obcím nabízí pomoc: „Pokud se Vaši občané dostanou do komplikací v oblasti zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, jsme plně připraveni zajistit zpětný odběr, a to v každé ze šesti definovaných skupin elektrozařízení, a bez zbytečného odkladu“.  

Mimo jiné už v prosinci 2019 v prohlášení adresovaném Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) REMA uvedla, že pokud by některý z kolektivních systémů v České republice zajišťující zpětný odběr změnil svůj přístup k obcím, a tím je vystavil nejistotě o budoucnost zpětného odběru v obci, je připravena kteroukoliv z nich zapojit do své sběrné sítě a uzavřít s ní smlouvu za podmínek shodných pro všechna místa zpětného odběru v obcích. Vše v souladu s platnou legislativou.

V dubnu letošního roku REMA navíc prohlášení zaslala i všem obcím i městům v ČR: služeb kolektivního systému REMA mohou všichni využívat bez rozdílů ve výši příspěvku na sběr, bez omezení sebraného množství, velikosti či druhu nebo značky daného elektrozařízení. REMA umožňuje všem obcím uzavřít skutečné partnerství, bez ohledu na jejich velikost či dostupnost, a nabízí všem shodné podmínky fungování a výše příspěvků na sběr závislé na množství zpětně odebraných elektrozařízení (svozy do 10 pracovních dnů od objednání; nebalené elektro od logistického minima 150 kg a balené elektro bez limitu).

K 1. červenci 2020 byla na čísle 800 976 679 spuštěna služba bezplatné informační telefonní linky Chytrá recyklace, na které každý občan dostane informaci, jak s vysloužilým elektrozařízením naložit.

 

Kontakt:

Pavlína Sporková, DiS.
PR & Marketing Manager

Společnosti REMA
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4
+420 702 220 884
psporkova@rema.cloud
www.rema.cloud

Nahoru