Výzkum

Od ledna 2015 běží 2-letý projekt financovaný z programu výzkumu pro potřeby státní správy BETA Technologické agentury ČR s názvem „Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru v ČR jako zdroj kritických surovin“. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost REMA Systém, a.s. ve spolupráci s Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Smyslem projektu je identifikovat kritické suroviny (např. prvky vzácných zemin) definované EU (http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy/index_en.htm) v podmínkách ČR, najít jejich druhotné zdroje například ve vyřazených elektrovýrobcích, bateriích a zdrojích světla a navrhnout technologické postupy a relevantní ekonomické podmínky jejich získávání z druhotných zdrojů. Hlavním výstupem projektu je návrh metodického postupu získávání kritických surovin z druhotných zdrojů a návrh příslušných legislativních změn.

Aktivity EU v oblasti kritických surovin se datují od roku 2010 a postupem času nabývají na intenzitě v souvislosti s restrikcemi, v mezinárodního obchodu s těmito produkty ze strany majoritního světového producenta – Číny. Výzkumy v oblasti recyklace kritických surovin z druhotných zdrojů nejsou však v současnosti omezeny jen na akademická pracoviště (např. TU Berlin), ale zabývají se jimi i renomované státní agentury (např. AIST Japan) a soukromé společnosti.

Shrnutí základních informací o kritických surovinách je zde.

První praktické výstupy projektu lze očekávat v 2. polovině roku 2015. Příjemcem výsledků výzkumu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Projekt TB030MPO005 „Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru jako zdroj kritických surovin“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

ODKAZY:

TA ČR (www.tacr.cz)

EU (http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy/index_en.htm)

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (www.kovopb.cz)

 

KONTAKTY:

Řešitel projektu: ing. Bohumil Černík, Ph.D., 724185189, cernik.bohumil@centrum.cz
Administrace projektu: Anna Komendová, 721753361, akomendova@remasystem.cz

Nahoru