Zelená firma

    • Cílem projektu Zelená firma® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.
    • Projekt je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií, ale i zaměstnanecké veřejnosti.
    • V současné době se projektu účastní více než 2500 firem.

Díky tomuto projektu umožníte svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory.

Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru budete podporovat v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který vám v rámci smlouvy zašleme. Projekt vaší firmě také umožní bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu. Rovněž obdržíte Certifikát Zelené firmy, který si budete moci ve své společnosti vyvěsit a budete mít právo využívat logo projektu na vašich propagačních materiálech.

Více informací o projektu Zelená firma najdete v pravém menu.

Nahoru