Velká sběrová akce projektu Zelená firma

VSA Zelená firma
Kromě využívání sběrného boxu je v rámci projektu Zelená firma® k dispozici možnost nabídky zaměstnancům společnosti zapojené do projektu, a to formou odvozu velkého elektroodpadu a přenosných baterií nebo akumulátorů. Spojte nabídku pro zaměstnance s bezplatnou likvidací firemního elektroodpadu a baterií a ukažte svému okolí zodpovědný přístup k životnímu prostředí ve formě měřitelné úspory.

Materiál, který odevzdáte k recyklaci, šetří životní prostředí!

Odevzdejte minimálně 150 kg materiálu a po ukončení sběrové akce Vám zašleme dokument o úspoře životního prostředí ve formě CO2 ekvivalentu.

Společnost, která se zapojí do sběrné akce a podaří se ji vysbírat alespoň 7 kg elektroodpadu na zaměstnance či více, od nás navíc obdrží potvrzení deklarující, že splnila cíl směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU o elektroodpadech o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Jak na to:

    • Vyberte si vhodný termín, kdy akci uspořádáte a určete ve společnosti vhodné místo k odkládání elektroodpadu a baterií.
    • S dostatečným předstihem před zahájením akce informujte své zaměstnance. Informační leták ke sběrové akci Vám poskytneme.
    • Po ukončení akce objednejte odvoz nashromážděného elektroodpadu a baterií přes Systém sběru, svozu a zpracování.
    • Vyplňte registrační formulář, na základě kterého vám vystavíme informační brožuru, ze které se dozvíte, jaký vliv na životní prostředí měla sběrná akce. Množství odevzdaného elektroodpadu je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent. V případě, že vysbíráte více než 7 kg elektroodpadu/zaměstnance, vystavíme Vám potvrzení deklarující naplnění cíle odpadového hospodářství za oblast elektroodpadu.

Registrace zájmu o velkou sběrovou akci

V případě zájmu se můžere registrovat se svým požadavkem na realizaci velké sběrové akce.
Budeme Vás kontaktovat.

Název společnosti (vyžadováno)

IČO společnosti (vyžadováno)

Počet zaměstnanců (vyžadováno)

Preferovaný termíny velké sběrové akce (vyžadováno)

Kontaktní osoba (vyžadováno)

Kontaktní telefon

E-mail (vyžadováno)

Nahoru