Soutěž EkoEDA je určena pro všechny školky a školy, které jsou zapojené do projektu Zelená škola. Předmětem této vzdělávací soutěže je sběr vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů. Soutěž probíhá na základě principu poměrného zastoupení žáků vůči sběru a celkové množství elektra a baterií bude přepočteno na žáka. Tři nejlepší školy v každé kategorii získají hodnotné ceny.

Kategorie Mateřské školy

  1. Mateřská škola Dušníky, příspěvková organizace – 899,64 kg přepočtených na žáka
  2. Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí, (okres Rychnov nad Kněžnou) – 52,74 kg přepočtených na žáka
  3. Mateřská škola Štítná nad Vláří, okres Zlín – 11,56 kg přepočtených na žáka

 

Kategorie Základní, střední a speciální školy

  1. Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace – 277,75 kg přepočtených na žáka
  2. Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník – 143,68 kg přepočtených na žáka
  3. Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda, příspěvková organizace – 138,36 kg přepočtených na žáka

 

Soutěž EkoEDA vyhrávají tři subjekty v každé ze dvou soutěžních kategorií:

  1. a) mateřské školy;
  2. b) základní, střední a speciální školy,

které ve stanoveném období odevzdají nejvíce elektra včetně baterií (vyhodnoceno dle propočtu nejvyššího sebraného množství na žáka ve škole).

Pro výsledek soutěže je rozhodující množství elektra a baterií odevzdaného přes Systém pro sběr, svoz a zpracování. Do soutěže budou započítána veškerá odpadní elektrozařízení včetně baterií za období od 1. 9. 2021 do 30. 3. 2022.

Každá zapojená Škola, která nashromáždí a odevzdá odpadní elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory v minimálním množství 100 kg a více, obdrží vyplacenou finanční odměnu 1 Kč/kg bez DPH.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pořadatelem soutěže je společnost REMA Systém, a.s.

EkoEDA – výsledky ročníku 2020

EkoEDA – výsledky ročníku 2019

EkoEDA – výsledky ročníku 2018

EkoEDA – výsledky ročníku 2017

Nahoru