Soutěž projektu ZELENÁ ŠKOLA – EkoEDA

Školy zapojené v projektu Zelená škola mohou soutěžit o ceny v soutěžích „EkoEDA“ a „Staň se strážcem pralesa“.
Předmětem soutěže EkoEDA je sběr vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů. Soutěž probíhá na základě principu poměrného zastoupení žáků vůči sběru. Celkové množství elektroodpadu a baterií bude přepočteno na žáka. Tři nejlepší školy v každé kategorii získají ceny. V rámci této soutěže se mohou žáci Zelených škol zapojit do doplňkové soutěže Staň se strážcem pralesa, v níž budou rovněž soutěžit o výhry. Předmětem této soutěže je v rámci sběru vysloužilých elektrozařízení sbírat zvlášť mobilní telefony a tablety. Pro účast v obou soutěžích musí školy/třídy vyplnit registrační formuláře.

V soutěži EkoEDA 2019 budou odměněny všechny Zelené školy, které v souladu s pravidly soutěže vysloužilá elektrozařízení vysbírají a odevzdají. Odměny se budou odvíjet od množství odevzdaných elektrozařízení a baterií.

Zkrácená pravidla soutěže:

 1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze subjekty zapojené v projektu Zelená škola.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 5. 12. 2018 do 22. 5. 2019 včetně.
 3. Každá škola (pro soutěž EkoEDA) a třída (pro doplňkovou soutěž Staň se strážcem pralesa) se musí přihlásit přes registrační formulář.
 4. Soutěž EkoEDA vyhrávají tři subjekty v každé ze dvou soutěžních kategorií:
  a) mateřské školy;
  b) základní, střední a speciální školy,
  které ve výše stanoveném období odevzdají nejvíce elektroodpadu včetně baterií (vyhodnoceno dle propočtu nejvyššího sebraného množství na žáka ve škole).
 5. Pro výsledek soutěže je rozhodující množství elektroodpadu a baterií odevzdaného přes Systém pro sběr, svoz a zpracování. Do soutěže bude započítán veškerý odevzdaný elektroodpad včetně baterií za období od 5. 12. 2018 do 24. 4. 2019. Do poznámky k objednávce prosím vždy uveďte Soutěž EkoEDA. V Systému pro sběr, svoz a zpracování je možné průběžně kontrolovat výsledky sběru.
 6. Každá zapojená Škola, která nashromáždí a odevzdá vysloužilá elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory v minimálním množství 100 kg a více, obdrží vyplacenou finanční odměnu 1 Kč/kg bez DPH.
 7. Třídy Zelených škol se mohou přihlásit do doplňkové soutěže Staň se strážcem pralesa. V rámci této soutěže se sbírají vysloužilé mobilní telefony a tablety. Vítězné třídy získají ceny Zoo Praha.
 8. Mobilní zařízení je nutné pro přepravu samostatně zabalit tak, aby došlo k oddělení od ostatního elektrozařízení, a je třeba opatřit jej popisem Strážce pralesa + název třídy + počet Mobilních zařízení a stejnou informaci napsat do poznámky k objednávce. Objednávky bez těchto náležitostí nemusí být do soutěže započítány.
 9. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 10. Pořadatelem soutěže je společnost REMA Systém, a.s.

Úplná pravidla soutěže si můžete stáhnout ZDE.

Pro účast v soutěžích je potřeba vyplnit registrační formuláře.


Registrační formulář – EkoEDA 2019

Kategorie (vyžadováno)

Název školy (vyžadováno)

IČO školy (vyžadováno)

Počet studentů/žáků (vyžadováno)

Kontaktní osoba (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Souhlasím s pravidly soutěže

Souhlasím se zasíláním informací

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuji svůj souhlas s úplnými pravidly soutěže.


Registrační formulář – Staň se strážcem pralesa 2019

Název školy (vyžadováno)

IČO školy (vyžadováno)

Název třídy (vyžadováno)

Počet dětí ve třídě (vyžadováno)

Kontaktní osoba (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Souhlasím s pravidly soutěže

Souhlasím se zasíláním informací

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuji svůj souhlas s úplnými pravidly soutěže.


EkoEDA – výsledky ročníku 2018

EkoEDA – výsledky ročníku 2017

 

Nahoru