Ze světa REMA

Obchodní oddělení REMA: Rok 2021 opět přinesl několik novinek a změn

Po odbití půlnoci na 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zcela nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který nově pokrývá oblast vybraných výrobků – v našem případě elektrozařízení, baterií a akumulátorů.

09. 12. 2021

Po odbití půlnoci na 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zcela nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který nově pokrývá oblast vybraných výrobků – v našem případě elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Dříve byla tato oblast součástí jednoho zákona o odpadech, a nejen díky tomuto vyčlenění vstoupil v účinnost i zcela nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpadová legislativa cílí zejména na zvýšení třídění a využití odpadů a odklon od skládkování.

U obou zákonů bylo velké zpoždění s prováděcími právními předpisy, a dokonce prováděcí předpis k vybraným výrobkům nemá finální podobu ani v listopadu letošního roku. Tento fakt poměrně značně komplikoval a dosud komplikuje řadu aktivit, které by REMA chtěla realizovat. Bohužel v průběhu roku jsme se tak setkávali s metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí, které se v průběhu měnily nebo byly opakovaně aktualizovány. I přes tuto nepříliš lichotivou skutečnost jsme se snažili hned v začátku roku a dostupných intervalech v komunikaci s Ministerstvem životního prostředí získávat potřebné informace a detaily pak obratem předávat všem našim klientům kolektivních systémů REMA.

Nejen administrativní zátěž nové a zároveň nedokončené legislativy je citelná na všech stranách – jak například v implementaci do účetních systémů všech firem od malých živnostníků po velké společnosti v oblasti uvádění striktně viditelného recyklačního příspěvku na všech prodejních dokladech u veškerých elektro výrobků, tak následné aktualizace všech našich dosavadní smluvních ujednání tak, abychom společně naplňovali nově nastavená pravidla.

Od 1. 1. 2021 s novou legislativou zanikl tzv. oddělený sběr elektroodpadů a byl ve své podstatě posílen institut zpětného odběru, který nadále zůstává evidenčně v tzv. zjednodušeném režimu, tzn. nejedná se o odpady a nehlásí se tedy v rámci hlášení o odpadech. Zpětný odběr byl v letošním roce rozšířen i na přímo žhavené žárovky vč. např. halogenových žárovek, žárovek do aut nebo infražárovek. Zpětný odběr byl nadále i v letošním roce na vybraných místech zpětného odběru podporován novými sběrnými prostředky, které zefektivnily samotné procesy následného nakládání. V průběhu roku jsme dbali i na zajištění vyšší míry bezpečnosti sběrného místa odpadních elektrozařízení, odpadních přenosných baterií a akumulátorů a následné přípravy výrobků s ukončenou životností ke svozu.

V případě, kdy součástí svozu jsou odpadní přenosné baterie a akumulátory, odpadní tonery nebo odpadní světelné zdroje, je nutné zajistit vhodné soustřeďování v místě zpětného odběru a následně přípravu pro přepravu s pravidly pro balení, která předchází komplikacím při jejich manipulaci, přepravě a zpracování. Nejen z tohoto důvodu jsme se snažili připravit například tzv. příklady dobré praxe, které vedou ke společnému naplnění této velmi důležité agendy v rámci ochrany životního prostředí.

I letošní rok se nesl v duchu digitální komunikace a většího množství digitálních schůzek s ohledem na pandemii COVID-19. Zároveň jsme se letos soustředili i na implementaci systémů, které nás v rámci administrativy velmi brzy dostanou do zcela plně digitálního režimu s novými možnostmi. Například uzavírání smluvních dokumentů bude v budoucnu rychlejší, pohodlnější a jednodušší.

Vážíme si Vaší přízně, a i přes tuto stále nelehkou dobu si ceňme především zdraví, lidské sounáležitosti a pomoci. REMA je partner, který je tu pro Vás.

Jednotný kontaktní bod pro Vaše dotazy: obchod@rema.cloud.

Ze světa REMA

Ze světa REMA

Startuje sběrová soutěž pro Zelené firmy. Za vysloužilé elektro partnery odměníme atraktivními cenami

01. 06. 2023

U příležitosti patnáctého výročí ekologického projektu Zelená firma vyhlašujeme sběrovou soutěž pro všechny společnosti zapojené do projektu Zelená firma.

Ze světa REMA

Soutěž ve sběru vysloužilého elektra se mění na Ekoedu. Nově oceníme hned 10 nejlepších školek a škol

30. 05. 2023

Školy zapojené do projektu Zelená škola se mohou od června 2023 opět utkat v naší oblíbené soutěži ve sběru vysloužilých elektrozařízení.

Více zde