Ze světa REMA Systém

Slovo předsedy představenstva

Víme, kam směřujeme. REMA stojí na pevných základech, stojí na svých klientech a partnerech, stojí na lidech, kteří hledají rovné a smysluplné prostředí, kde platí jasná pravidla.

01. 01. 2022

Vážení klienti a obchodní partneři společností REMA,

rok 2021 byl rokem celosvětově poznamenaným pokračující pandemií koronaviru, která ovlivnila životy jednotlivců, ale i podnikání mnoha firem. Také na odvětví odpadového a recyklačního průmyslu, potažmo kolektivních systémů měla pochopitelně tato situace svůj vliv. I přesto považujeme rok 2021 za další úspěšný v historii kolektivních systémů REMA. I v tomto nelehkém období jsme dokázali zúročit naše dlouhodobé zkušenosti na poli třídění, sběru, nakládání a recyklace odpadních elektrozařízení, baterií a akumulátorů, a solárních panelů a zejména díky těmto zkušenostem se nám dařilo dál růst, a to jak v celkovém počtu klientů, tak ve sběru odpadních výrobků. Pozadu jsme nezůstali ani s realizací projektů zaměřených na osvětu a vzdělávání v environmentální oblasti.

Výsledky za uplynulých jedenáct provozních měsíců kolektivních systémů REMA jasně ukazují, že naše snaha nabízet zákazníkům stále lepší služby a komplexní péči je odměňována úspěchem. Svědčí o tom především setrvalý trend v růstu smluvní spolupráce, kdy 77 % našich zákazníků preferuje právě smluvní vztah, tedy dlouhodobé partnerství. Vynikající výsledky vykázaly kolektivní systémy REMA i v počtu realizovaných objednávek, kdy jsme odbavili přes 18 tisíc objednávek, což znamená oproti roku 2020 11% nárůst. 

V příštím roce nás čekají kroky spojené s naplňováním požadavků nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, který vstoupil v platnost 1. ledna letošního roku, a ukládá nám povinnost podat na Ministerstvo životního prostředí ČR do konce roku 2022 žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivních systémů. K zákonu však stále nevyšel prováděcí předpis, což omezuje možnost přípravy. Rok 2022 tak bude ve znamení čekání na finální konkrétní informace týkající se provozních podmínek definovaných zmíněnou vyhláškou.

Letošní rok byl administrativně náročný, nový zákon vyžadoval uvést v soulad naše obchodní smlouvy. Zvýšená administrativní náročnost byla impulsem pro rozvoj interního informačního prostředí, resp. digitalizaci a automatizaci našich rutinních činností. Přechod na plnohodnotné využívání cloudových služeb a nástrojů je efektivní cestou, jak se výrazně posunout vpřed v procesu digitální transformace. Se zaváděním nových řešení souvisí i mentoring našich zaměstnanců, aby byli schopni tyto nástroje plnohodnotně, a hlavně efektivně využívat.

Víme, kam směřujeme. REMA stojí na pevných základech, stojí na svých klientech a partnerech, stojí na lidech, kteří hledají rovné a smysluplné prostředí, kde platí jasná pravidla. Věříme, že když vynaložíme úsilí, dojdeme daleko k vytýčenému cíli. Věřím, že i rok 2022, stejně jako ten letošní, se ponese v duchu našich dlouholetých hodnot, na kterých si zakládáme – odbornost, dobrá pověst, férovost, jednoduchost, transparentnost a otevřenost.

Dovolte mi, abych na závěr poděkoval svému kolegovi Davidu Vandrovcovi, který po více jak sedmi letech končí k 31. prosinci 2021 na pozici generálního ředitele. Děkuji mu za jeho nasazení a přínos, díky kterému kolektivní systémy REMA stabilizovaly své tržní pozice, respekt a staly se renomovanými společnostmi na trhu. Dovoluji si mu popřát mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.
Na funkci generálního ředitele se dočasně vrátím osobně. REMA tak bude pokračovat v dalším rozvoji svých aktivit. Na naší vizi, hodnotách ani cílech se nic nemění.

Rád bych poděkoval i všem svým kolegyním a kolegům v kolektivních systémech REMA za odvedenou práci v letošním roce. Poděkování patří také všem našim obchodním partnerům. Pro splnění cílů pro rok 2022 nám všem přeji hodně tvůrčích sil, odhodlání, spokojenost v osobním životě a také špetku toho pověstného štěstí.

David Beneš, předseda představenstva REMA Systém, a.s.

Ze světa REMA Systém