Ze světa REMA Systém

Kolektivní systémy REMA na akci Mikroklima 2022

Letos se již po 14. konala akce Mikroklima, kterou pořádá pravidelně Městská část Praha 9 a kolektivní systémy REMA Systém a REMA Battery u toho nemohly chybět.

03. 06. 2022

Letos se již po 14. konala v Parku Přátelství na Proseku akce Mikroklima, kterou pořádá pravidelně Městská část Praha 9 a kolektivní systémy REMA Systém a REMA Battery u toho nemohly chybět. 

Akce je pořádána u příležitosti Světového dne životního prostředí a je zaměřena především na ekologii, třídění odpadu a ochranu životního prostředí. Součástí akce jsou rovněž aktivity zaměřené na bezpečnou a šetrnou dopravu. Akce je určena především pro předškolní a školní děti, na které čekaly nejrůznější zábavné a vzdělávací aktivity na celkem čtyřiceti stanovištích.

Jedním ze stanovišť byl i stánek společností REMA Systém a REMA Battery. Na něm se děti naučily správně třídit různé druhy odpadů, mohly si vyrobit šperk z vysloužilých elektrozařízení a nechyběly ani dárky s ekologickou tématikou. 

„Akce Mikroklima zaměřené na ochranu životního prostředí jsme se letos zúčastnili po druhé a díky krásnému počasí a velké účasti dětí se akce opět skvěle vydařila. Určitě nepřeháníme, když řekneme, že nám na stánek zavítaly minimálně čtyři stovky dětí. Jsme velmi rádi, že jsme mohli našimi aktivitami přispět ke vzdělávání dětí v oblasti třídění odpadu a ochrany životního prostředí,“ říká Barbora Stárková z oddělení komunikace a marketingu společnosti REMA Systém

Kolektivní systémy REMA Systém a REMA Battery se vzdělávání dětí věnují dlouhodobě prostřednictvím vzdělávacího projektu pro školy s názvem Zelená škola. V rámci projektu probíhá pravidelně i soutěž ve sběru vysloužilého elektra EkoEda, ve které letos školáci odevzdali bezmála 41 tun odpadních elektrozařízení a přenosných baterií. Školy zapojené do projektu mohou také využít vzdělávacího programu Odpad není k zahození!, který je určen pro žáky 4. až 6. tříd základní školy. Na edukaci nejen dětí, ale i široké veřejnosti je zaměřen také vzdělávací projekt Chytrá recyklace, jehož cílem je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory.

Ze světa REMA Systém