Ze světa REMA Systém

Komunikace, edukace, podpora, soutěže a mnoho dalšího v roce 2023 z pohledu marketingu

Uplynulý rok byl z pohledu marketingového oddělení plný edukace, soutěží, setkávání se, komunikace s médii i veřejností a podpory jednotlivých oddělení vedoucí ke kvalitní spolupráci s našimi obchodními partnery.

20. 02. 2024

Loňský rok byl pro nás rokem setkávání se, komunikace a edukace. Naší snahou byla podpora vnímání důležitosti správného nakládání s odpadními elektrozařízeními nejen v rámci široké veřejnosti, ale rovněž u všech našich partnerů z řad obcí, firem, škol či výrobců elektrozařízení. Nedílnou součástí byla také podpora jednotlivých oddělení naší společnosti, vedoucí ke kvalitní spolupráci s vámi, našimi obchodními partnery.

Zelené firmy ve sběrové soutěži odevzdaly přes 284 tun vysloužilého elektra

V červnu loňského roku jsme odstartovali 1. ročník sběrové soutěže pro Zelené firmy. Od června do října mohly firmy a jejich zaměstnanci sbírat vysloužilá elektrozařízení, uklidit tak své prostory od nepotřebného elektra a současně soutěžit o vouchery v celkové hodnotě 100 000 korun. Do soutěže se zapojilo přes sedm desítek firem, které dohromady vysbíraly a k recyklaci odevzdaly 284 506 kilogramů vysloužilých elektrozařízení, odpadních baterií a akumulátorů. Tři nejúspěšnější firmy jsme odměnili vouchery na nákup elektroniky v hodnotě 50, 30 a 20 tisíc korun. Pro velký úspěch připravujeme start také letošního ročníku.

V rámci soutěže Ekoedu jsme edukovali děti v oblasti správného třídění a odpovědné spotřeby

Školy a školky zapojené do projektu Zelená škola se mohly od června 2023 utkat v již šestém ročníku oblíbené soutěže Ekoedu, kterou organizujeme ve spolupráci se společností REMA Battery. Předmětem soutěže byla, stejně jako každý rok, podpora edukace v oblasti správného třídění, propojená se sběrem vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů přímo ve školách.

Vyhodnocování soutěže proběhlo osvědčenou formou stanovení průměrné hmotnosti celého sběru školy či školky v přepočtu na jednoho žáka. V loňském ročníku jsme v každé ze dvou kategorií soutěže ocenili hned 5 nejlepších škol. Vítězové obdrželi hodnotné ceny v podobě více než dvou desítek tabletů od partnera soutěže společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 

Eventový rok plný komunikace a edukace

V roce 2023 jsme se mohli setkat na celé řadě eventů. V rámci osvěty v oblasti sběru, třídění a recyklace elektroodpadu jsme se účastnili řady klíčových událostí, jako například Czech and Slovak Sustainability Summit, Sympozium Odpady 2030, Workshop Odpadové hospodářství pod lupou, a odborné konference pro výrobce a prodejce elektroniky. Na rádiových vlnách jste mohli zaznamenat také naše edukačními spoty. Aktivní jsme byli také na sociálních sítích, kde jsme s vámi v rámci projektu Chytrá recyklace sdíleli jak rady z oblasti nakládání s vysloužilými elektrozařízeními, tak tipy, jak vzniku odpadu předcházet.

Díky pravidelné a dlouhodobé komunikaci směrem k médiím se nám podařilo upevnit vazby se stěžejními redakcemi a rozšířit povědomí o aktivitách REMA Systém i našich zelených projektech. Pomocí media relations se nám podařilo mezi širokou veřejností zvýšit povědomí o významu a možnostech sběru vysloužilého elektra, šetrné recyklaci elektrozařízení a ochraně přírody.  

Ing. Lýdia Stanková 
Manažer marketingových projektů 

Ze světa REMA Systém