Ze světa REMA Systém

Obchodní oddělení REMA: Rok 2021 opět přinesl několik novinek a změn

Po odbití půlnoci na 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zcela nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který nově pokrývá oblast vybraných výrobků – v našem případě elektrozařízení, baterií a akumulátorů.

09. 12. 2021

Po odbití půlnoci na 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zcela nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který nově pokrývá oblast vybraných výrobků – v našem případě elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Dříve byla tato oblast součástí jednoho zákona o odpadech, a nejen díky tomuto vyčlenění vstoupil v účinnost i zcela nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpadová legislativa cílí zejména na zvýšení třídění a využití odpadů a odklon od skládkování.

U obou zákonů bylo velké zpoždění s prováděcími právními předpisy, a dokonce prováděcí předpis k vybraným výrobkům nemá finální podobu ani v listopadu letošního roku. Tento fakt poměrně značně komplikoval a dosud komplikuje řadu aktivit, které by REMA chtěla realizovat. Bohužel v průběhu roku jsme se tak setkávali s metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí, které se v průběhu měnily nebo byly opakovaně aktualizovány. I přes tuto nepříliš lichotivou skutečnost jsme se snažili hned v začátku roku a dostupných intervalech v komunikaci s Ministerstvem životního prostředí získávat potřebné informace a detaily pak obratem předávat všem našim klientům kolektivních systémů REMA.

Nejen administrativní zátěž nové a zároveň nedokončené legislativy je citelná na všech stranách – jak například v implementaci do účetních systémů všech firem od malých živnostníků po velké společnosti v oblasti uvádění striktně viditelného recyklačního příspěvku na všech prodejních dokladech u veškerých elektro výrobků, tak následné aktualizace všech našich dosavadní smluvních ujednání tak, abychom společně naplňovali nově nastavená pravidla.

Od 1. 1. 2021 s novou legislativou zanikl tzv. oddělený sběr elektroodpadů a byl ve své podstatě posílen institut zpětného odběru, který nadále zůstává evidenčně v tzv. zjednodušeném režimu, tzn. nejedná se o odpady a nehlásí se tedy v rámci hlášení o odpadech. Zpětný odběr byl v letošním roce rozšířen i na přímo žhavené žárovky vč. např. halogenových žárovek, žárovek do aut nebo infražárovek. Zpětný odběr byl nadále i v letošním roce na vybraných místech zpětného odběru podporován novými sběrnými prostředky, které zefektivnily samotné procesy následného nakládání. V průběhu roku jsme dbali i na zajištění vyšší míry bezpečnosti sběrného místa odpadních elektrozařízení, odpadních přenosných baterií a akumulátorů a následné přípravy výrobků s ukončenou životností ke svozu.

V případě, kdy součástí svozu jsou odpadní přenosné baterie a akumulátory, odpadní tonery nebo odpadní světelné zdroje, je nutné zajistit vhodné soustřeďování v místě zpětného odběru a následně přípravu pro přepravu s pravidly pro balení, která předchází komplikacím při jejich manipulaci, přepravě a zpracování. Nejen z tohoto důvodu jsme se snažili připravit například tzv. příklady dobré praxe, které vedou ke společnému naplnění této velmi důležité agendy v rámci ochrany životního prostředí.

I letošní rok se nesl v duchu digitální komunikace a většího množství digitálních schůzek s ohledem na pandemii COVID-19. Zároveň jsme se letos soustředili i na implementaci systémů, které nás v rámci administrativy velmi brzy dostanou do zcela plně digitálního režimu s novými možnostmi. Například uzavírání smluvních dokumentů bude v budoucnu rychlejší, pohodlnější a jednodušší.

Vážíme si Vaší přízně, a i přes tuto stále nelehkou dobu si ceňme především zdraví, lidské sounáležitosti a pomoci. REMA je partner, který je tu pro Vás.

Jednotný kontaktní bod pro Vaše dotazy: obchod@rema.cloud.

Ze světa REMA Systém