Ze světa REMA Systém

Ocenili jsme obce za sběr elektroodpadu. Celkem odevzdaly bezmála 2 tisíce tun vysloužilých elektrozařízení.

Každoročně oceňujeme obce, které za uplynulý rok 2022 odevzdaly prostřednictvím naší sběrné sítě největší množství vysloužilých elektrozařízení.

11. 07. 2023

Společnost REMA Systém již tradičně oceňuje tuzemské obce, které za uplynulý rok 2022 odevzdaly prostřednictvím sběrné sítě největší množství vysloužilých elektrozařízení. Nejúspěšnější byla středočeská obec Radim, ve které vysbírali přes 26 kg vysloužilého elektra v přepočtu na jednoho obyvatele. Zapojené obce letos dohromady odevzdaly 1 937 tun vysloužilého elektra, což odpovídá váze 50 naložených nákladních automobilů.

Právě v těchto dnech předávají regionální zástupci REMA Systém certifikáty Příkladná Zelená obec, Příkladné Sběrné místo a Příkladný Sběrný dvůr. Ty jsou určeny obcím zapojeným v projektech Zelená obec nebo Sběrný dvůr, které v roce 2022 ve sběrné síti kolektivního systému odevzdaly nejvíce odpadních elektrozařízení.

V kategorii Zelených obcí bodovaly obce z Jihočeského kraje, které obsadily první tři místa. Nejlépe si vedla obec Dunajovice, jejíž každý obyvatel průměrně odevzdal 19,63 kilogramu odpadního elektra. Celkem tak místní poslali k recyklaci a dalšímu zpracování 4 241 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. „Děkujeme našim občanům, že se tak příkladně starají o naše životní prostředí a svou starou elektroniku předávají k recyklaci. Jsme rádi, že jim to ve spolupráci s REMA Systém můžeme usnadnit,“ uvádí starostka Dunajovic Lucie Vítová. Na druhé příčce se umístila obec Rodná s množstvím 12,88 kilogramu na hlavu a celkovými 1 250 kilogramy. Třetí místo připadlo obci Hlavatce s 11,90 kilogramu na obyvatele a souhrnným množstvím 4 843 kilogramů.

Mezi zapojenými sběrnými dvory dosáhla na prvenství obec Radim ze Středočeského kraje, v níž každý obyvatel průměrně odevzdal 26,49 kilogramu vysloužilého elektra, celkem se zde pak vysbíralo 32 316 kilogramů. „Naše obec ve sběru odpadní elektroniky boduje už od roku 2019, za rok 2022 se jedná o naše druhé prvenství mezi sběrnými dvory. Moc mě to těší a doufám, že si na pomyslné stupně vítězů stoupneme za rok znovu,“ říká starosta Radimi Martin Sýkora. Druhé místo patří obci Zdechovice z Pardubického kraje s celkovým množstvím 12 690 kilogramů, což v přepočtu znamená 19,89 kilogramu za každého obyvatele. Na třetí příčce se umístil jihočeský městys Čestice s 10,39 kilogramy na hlavu, celkem tak zde lidé odevzdali 9 519 kilogramů.

V kategorii sběrných míst bere pomyslné zlato město Přebuz z Karlovarského kraje, jemuž patří titul města s nejmenším počtem obyvatel v celém Česku. Přesto se zde odevzdalo celkem 1 820 kilogramů odpadních elektrozařízení, což znamená 23,63 kilogramu na obyvatele. „Tento výsledek nás velmi těší, představuje pro naše město skvělou motivaci do dalších let. Elektroniky všude přibývá, a tak jsme rádi, když se jí daří co největší množství odevzdávat k recyklaci,“ uvádí Martin Bruoth, starosta Přebuzi. Stříbro si odnáší středočeská obec Starkoč s 20,46 kilogramu na obyvatele a celkovými 3 049 kilogramy, bronz patří rovněž středočeské obci Klučenice. Její obyvatelé celkem odevzdali 7 508 kilogramů, tedy 16,80 kilogramu na hlavu. Za rok 2022 obce zapojené do projektů Zelená obec a Sběrný dvůr dohromady odevzdaly 1 937 tun odpadních elektrozařízení, což je přesně o 50 tun více než v předchozím roce.

Projekt Zelená obec nabízí na míru ušité služby

„Všem Příkladným Zeleným obcí, Sběrným místům a Sběrným dvorům gratulujeme. Z našich statistik vyplývá, že našich sběrných akcí se účastní zejména menší obce. Ty totiž často nedisponují místy, kam by obyvatelé mohli vysloužilá elektrozařízení odkládat. REMA Systém jim v této oblasti nabízí pomocnou ruku a umožňuje využívat kvalitních služeb za férových podmínek,“ říká Petr Kubernát za společnost REMA Systém. „Díky našim službám dovolujeme všem obcím uzavřít skutečná partnerství pro sběr vysloužilých elektrospotřebičů, a to bez ohledu na jejich velikost či geografickou dostupnost,“ dodává Kubernát.

Projekt Zelená obec je primárně určen obcím, které nemají zřízený sběrný dvůr, zapojit se do něj však může kterákoliv obec na území ČR, bez ohledu na počet obyvatel. Obce díky němu získají na míru šité služby, které jim pomohou podpořit své občany v ekologickém smýšlení a usnadní jim jejich povinnosti související s nakládáním s odpadním elektrem. Při komunikaci s občany mohou používat logo Zelené obce a budovat tak svoji reputaci ekologicky uvědomělých obcí. Projekt funguje již 15. rokem a aktuálně je do něj zapojeno přes 850 obcí.

Foto: REMA Systém

Ze světa REMA Systém