Ze světa REMA Systém

Ohlédnutí za rokem 2023 z pohledu obchodního oddělení

REMA Systém má za sebou rok plný významných milníků a inovací.

20. 02. 2024

Rok 2023 představoval pro naše obchodní oddělení úspěšné období plné významných milníků a inovací, které nás posunuly o krok dál směrem k dosažení našich cílů a zdůraznily naši oddanost kvalitě a inovacím.

Získali jsme novou licenci k provozování kolektivního systému

Jedním z nejvýznamnějších okamžiků loňského roku bylo úspěšné získání certifikace umožňující provozování kolektivního systému podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Tato certifikace, platná na dobu neurčitou pro všechny skupiny elektrozařízení včetně solárních panelů ve skupině 4b, nám nejen otevřela nové obchodní příležitosti, ale také posílila naši pozici odborníka na českém trhu. Náš závazek k dodržování právních a environmentálních standardů nám umožňuje poskytovat komplexní služby a být lídrem v oblasti zpětných odběrů elektrozařízení.

Jsme si vědomi, že nejen naše recertifikace, ale také dodržování předpisů a etických standardů jsou zásadními faktory pro udržení důvěry našich obchodních partnerů. Těm z řad dovozců či výrobců jsme během uplynulého roku v rámci našich služeb pomohli v situacích, kdy se potýkali s nárůstem četnosti kontrol ze strany příslušných orgánů nebo se zadržením zboží na celnicích. Naše schopnost flexibilní reakce na aktuální potřeby klientů, stejně jako náš odpovědný a transparentní přístup včetně dlouhodobé optimalizace všech procesů, se staly klíčovými prvky našeho úspěchu.

Modernizujeme hned na několika frontách

Neopomenuli jsme ani další modernizaci našich procesů. V duchu digitalizace, zvýšení efektivity a také udržitelnosti a ochrany životního prostředí jsme kompletně přešli na elektronické podepisování smluv a dokumentů. Elektronické podepisování nám rovněž umožnilo snadněji a bezpečněji řešit legislativní povinnosti našich klientů, a tím přispět k hladkému průběhu obchodních operací.

Aktualizací prošla i naše sběrná síť, která byla meziročně doplněna o nové lokality ve městech, obcích a městských částech nad dva tisíce obyvatel. Při rozšiřování sběrné sítě je vždy hodnocena efektivita a přínosy. Díky efektivním procesům ve sběrné síti se nám navzdory objektivně horší ekonomické situaci panující v České republice podařilo vysbírat meziročně opět více odpadních elektrozařízení než v předešlých letech.

Vysoká míra zpětného odběru

Během loňského roku odevzdali obyvatelé České republiky prostřednictvím naší sběrné sítě více než 29 tisíc tun odpadních elektrozařízení, což představuje míru zpětného odběru ve výši více než 66 %.

Děkujeme za Vaši neustávající podporu a těšíme se na další úspěšnou spolupráci v příštím roce.

Ing. David Chytil
člen představenstva REMA Systém

Foto: istockphoto.com

Ze světa REMA Systém