Ze světa REMA Systém

Podpořili jsme akci Noc vědců

Byli jsme partnerem tradiční akce Noc vědců na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

13. 10. 2022

V pátek 30. září 2022 proběhla již tradiční akce Noc vědců, tentokrát na téma „Všemi smysly“. Jako partner akce jsme byli součástí stanoviště Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. 

Stanoviště s názvem „Jak dopad odpad“ bylo rozděleno do několika sekcí v rámci zaměření ústavu. Jednalo se o sekce zemědělství, potravinářství a odpadového hospodářství.

Noc vědců na téma „Všemi smysly“

Návštěvníci mohli potěšit své chuťové buňky a v jednotlivých sekcích ochutnat například pivo s přidaným odpadním chlebem nebo chipsy z okrojků brambor. 

Svůj sluch mohli návštěvníci otestovat na vzorcích v uzavřených nádobách, kde mohli porovnat, jak zní odpad ze skla, keramiky a zrcadla nebo směs PET drti, a jestli uslyší mezi těmito materiály rozdíl.

Vizuální podnět nabídl 3D tisk, RFA a měření velikosti kapének z postřikovače pomocí mikroskopu nebo nahlédnutí do živého prostředí vermikompostu s žížalami kalifornskými. 

Hmatem mohli návštěvníci prozkoumat nádoby se vzorky např. kompostovatelného plastu, drcených PET lahví, dřevěných pilin, nastříhaných nápojových kartonů a dalších.

Výrazným zážitkem se určitě stal čichový vjem nad nádobami se sušeným kalem, hnojivem nebo kávovým lógrem.

Na stanovišti byly k vidění také ukázky sběrných nádob na tříděný odpad a návštěvníci si mohli vyzkoušet manipulaci se sběrnou nádobou na tříděný odpad a svést se tak v popelnici. K vidění byla také tzv. chytrá popelnice neboli sběrná nádoba na směsný komunální odpad se zabudovanou technologií pro optimalizaci svozu a úrovně jejího zaplnění.

„Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí letošní Noci vědců. Věříme, že si návštěvníci akci užili a dozvěděli se spoustu nových informací nejen o odpadech“, říká Barbora Stárková z oddělení komunikace a marketingu REMA Systém.

Foto: Mendelu.cz

Ze světa REMA Systém