Ze světa REMA Systém

Představili jsme náš vzdělávací program v podcastu Ekonews

Poslechněte si informace o vzdělávacím programu Odpad není k zahození a jeho využití nejen pro školy a školky

06. 02. 2023

Ekonews: Češi jsou mistři ve třídění odpadu. Vědí ale málo o tom, jak tím vlastně pomáhají životnímu prostředí a co se s vytříděným odpadem děje dál. Nový vzdělávací program Odpad není k zahození chce povědomí o cestě odpadu a dopadech na přírodu zlepšit a předejít tím také vzniku černých skládek.

Poslechněte si nejnovější podcast Ekonews, ve kterém se dozvíte více informací nejen o vzniku programu, ale také o jeho možném využití nejen pro školy a školky.

Češi mají vytvořený návyk, ale moc o třídění nepřemýšlejí. Když se zeptáte dětí, proč třídí, řeknou, že je to dobré pro přírodu. Ale jak jí to pomáhá, to už vůbec netuší,“ uvedla Vendula Stará z organizace Botič, o. p. s., která se na tvorbě nového edukativního programu podílela. Spolu s Petrem Kubernátem ze společnosti Rema Systém, která za edukativním programem stojí, byli hosty podcastu Ekonews.

Program je rozdělen do několika úrovní podle věku dětí a teenagerů a věnuje se zejména nakládání s elektroodpadem. Využít ho mohou prakticky všichni, nejen školy a školky, ale také rodiny, firmy či obce,“ říká Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém.

Třetina úkolů je zaměřena na nakládání s odpadem obecně a také na prevenci vzniku odpadu. Učí děti, jak se chovat, aby odpad vůbec nevytvářely nebo ho vytvářely méně. „Například dětem z mateřských škol vysvětlujeme, že když budou šetrně zacházet se svými hračkami, budou vytvářet méně odpadu,“ doplňuje Vendula Stará.

Více informací o programu Odpad není k zahození najdete zde.

Podcast Ekonews si můžete poslechnout zde.

Zdroj: Ekonews

Ze světa REMA Systém