Ze světa REMA Systém

Provozní oddělení REMA: Statistika za 11 měsíců roku 2021

Letošní rok je možné shrnout jako období plynule navazující na optimalizované procesy. Pokračovali jsme v zavedeném přístupu, který se více přesunul do online prostředí. Nespornou výhodu jsme našli v úspoře času a online komunikaci, která umožňuje jednoduše a efektivně sdílet potřebné informace.

09. 12. 2021

Letošní rok je možné shrnout jako období plynule navazující na optimalizované procesy. Pokračovali jsme v zavedeném přístupu, který se více přesunul do online prostředí.  Nespornou výhodu jsme našli v úspoře času a online komunikaci, která umožňuje jednoduše a efektivně sdílet potřebné informace. Na druhou stranu chybí, pro nás všechny tak důležitý, osobní kontakt. Vzhledem ke konstantně narůstajícímu množství zpětně odebíraných odpadních výrobků a s tím spojené provozní agendě jsme rozšířili provozní tým.

REMA za uplynulé období 11 měsíců odbavila 18 169 objednávek, což představuje 11% nárůst oproti stejnému období roku předchozího. Z toho bylo 6 936 objednávek typu balíkový svoz představující v celkovém počtu 9 795 balíků. Oproti roku 2020 se jedná o 12% pokles, který se však přenesl do nárůstu v kategorii svozů nad 100 kg. Balíkové svozy tvoří 38 %. 77 % našich klientů preferuje smluvní vztah, celkem se jednalo o více jak 14 050 objednávek. Bezesmluvních bylo necelých 4 119.

Svozová kapacita

V roce 2021 proběhlo rozšíření kapacity vozového parku, který je v reakci na vývoj sběru průběžně navyšována každým rokem. Již v roce 2019 došlo k zavedení zcela nového konceptu svozových vozidel, který v sobě zahrnuje průběžnou výměnu vozového parku z dodávkových vozidel na vozidla skříňová tak, aby bylo možné sběr a svozy ve větším rozsahu realizovat prostřednictvím sběrných nádob. V letošním roce došlo zatím k nejmasivnější obměně a doplnění vozového parku. Byl doplněn zejména o nákladní vozidla, která svou kapacitou reflektují na nárůst hmotnostně větších a objemnějších objednávek. V tuto chvíli disponujeme dvaceti jedna nákladními a dodávkovými vozidly, která jezdí každý pracovní den výhradně za našimi zákazníky. Většina z těchto vozidel je schopna řešit výměnný systém sběrných nádob. Stále si však držíme i menší dodávková vozidla pro městské aglomerace. Další svozovou kapacitu řešíme externími přepravci, kteří pro nás zajišťují zvláště přepravu velkoobjemových kontejnerů a kamionové přepravy. V návaznosti na nové potřeby jsme se také zaměřili na navýšení kapacit ADR přeprav. Zvláště v oblasti přeprav lithiových baterií má ADR přeprava rostoucí trend. Díky navýšené svozové kapacitě se nám daří i nadále řešit svozy v průměrně kratších termínech, než je stanovených 10 pracovních dnů. Údaje z roku 2021 ukazují, že je tato průměrná doba svozu 4,2 dne.

Nové sběrné nádoby pro zákazníky

Systém sběru a jeho podpůrné prostředky se snažíme neustále rozvíjet a zlepšovat. V reakci na potřeby v oblastech sběru, zákaznických potřeb, přepravních partnerů a třídících středisek jsme se pustili do vývoje moderních typů sběrných nádob. Jak jsme již před rokem avizovali, začali jsme začátkem letošního roku distribuovat mezi naše smluvní zákazníky nový typ sběrné nádoby na drobná elektrozařízení. Jedná se o železnou paletovou klec, která typově nahradila přechozí sběrnou nádobu. O novou nádobu je mezi zákazníky velký zájem. Za prvních jedenáct měsíců jsme jich zapůjčili více než 400 kusů.

Agenda sběrných nádob

S novými sběrnými nádobami vyvstal i požadavek upravit celkový koncept sběru a využití sběrných nádob. V roce 2021 jsme kompletně změnili agendu evidence sběrných nádob a rozšířili portfolio sběrných nádob. V současné době jsme schopni velmi pružně reagovat na potřeby sběrné sítě, mít kompletní přehled o jednotlivých zápůjčkách od prvního požadavku přes zapůjčení až po vrácení. Evidujeme četnost výměn u každého typu nádoby z čehož jsme schopni vyhodnotit efektivitu a využití každé sběrné nádoby na kterémkoli sběrném místě. Jsme schopni poskytnout sběrné nádoby v několika variantách jak pro elektrozařízení, tak pro baterie. V současné době máme v naší nabídce 21 typů sběrných nádob.

Pochvala zákazníkům

V loňském vydání REMA NEWS jsme zmínili určité komplikace v přípravě a balení některých odpadních elektrozařízení před jejich předáním do přepravy. Jednalo se zvláště o balíky, tonerové kazety, baterie a světelné zdroje. Provozní oddělení v tomto směru nastavilo potřebná pravidla a zvýšenou měrou se zákazníky kontroluje jejich dodržování a vysvětluje jejich potřebu.  V uplynulém období jsme zaznamenali velké zlepšení v této oblasti a chtěli bychom vám, našim zákazníkům, poděkovat za často příkladnou součinnost, porozumění a ochotu.

Co nás čeká v roce 2022

V nadcházejícím období nás čeká optimalizace interních IT systémů, která s sebou přinese další zefektivnění práce, zvláště v oblastech plánování a realizace svozů. Od nově optimalizovaných procesů si slibujeme také další zkrácení průměrné doby svozu. Dále budeme pokračovat na zkvalitňování našich služeb, implementaci nových legislativních požadavků a minimalizaci rizik spojených se zpětným odběrem odpadních elektrozařízení, baterií a akumulátorů.

Jednotný kontaktní bod pro Vaše dotazy: provoz@rema.cloud.

Ze světa REMA Systém