Ze světa REMA Systém

Rok 2023 ve znamení prohlubování pevných vazeb nejen s klienty napříč Českou republikou

Úspěšné minisemináře či osobní konzultace ke zpracovatelským certifikacím.

19. 02. 2024

Regionální oddělení REMA Systém v roce 2023 pokračovalo v úspěšném prohlubování pevných vazeb s našimi klienty napříč republikou. Jsme si vědomi toho, jak nenahraditelné je osobní setkávání, a i proto jsme se v uplynulém roce pustili do unikátní série miniseminářů pro naše partnery a klienty.

Dosud se nám podařilo realizovat 7 těchto setkání, jichž se zúčastnilo celkem 89 společností a subjektů ze všech tuzemských regionů. Jsme nesmírně potěšeni velmi pozitivními ohlasy na tyto akce. V realizaci obdobných setkávání s našimi zákazníky tak hodláme pokračovat i letos.

Krom kontaktu s našimi klienty a zákazníky se nám podařilo realizovat stovky dalších servisních schůzek v obcích a městech, ve sběrných místech a sběrných dvorech i u partnerů Zelených projektů REMA Systém. Nejúspěšnějším projektům z každého kraje ČR jsme opět předali certifikáty „Příkladná Zelená obec“, „Příkladný sběrný dvůr“ a „Příkladné sběrné místo“. Naši regionální zástupci osobně za účelem předání certifikátů navštívili 113 zástupců měst či obcí. 

Rozšířili jsme sítě veřejných míst zpětného odběru

Další z našich důležitých činností v roce 2023 byl rozvoj sítě veřejných míst zpětného odběru (VMZO), tentokrát pro účely plánovaného rozšíření licence kolektivního systému REMA Battery o automobilové baterie nebo akumulátory.

V duchu prohlubování obchodních a osobních vazeb jsme na sklonku loňského roku rovněž odstartovali servisní schůzky u našich partnerů a zákazníků z řad sběren a výkupen, ve kterých provozujeme VMZO. Ty budou pokračovat i v prvním kvartálu roku 2024.

Nabídli jsme konzultace k certifikacím zpracovatelů

Na osobních schůzkách jsme se věnovali i naši zpracovatelům, kterým jsme nabídli možnost konzultací ohledně jejich nové zákonné povinnosti, jíž je úspěšné absolvování procesu certifikace. Těší nás, že jsme jim v této oblasti mohli nabídnout pomocnou ruku a přispět k tomu, že se  většina našich smluvních zpracovatelů rozhodla tento proces podstoupit.

Děkujeme všem našim partnerům a zákazníkům za úspěšnou spolupráci i projevenou důvěru a těšíme se na mnoho dalších osobních setkání i v letošním roce. Jsme tu pro Vás.

Ing. Vítězslav Páral
Manažer regionálních zastoupení

Ze světa REMA Systém