Ze světa REMA Systém

Škola volá! Na žáky čeká již tradiční soutěž EkoEDA!

První den v měsíci září bude letos pro žáky mateřských, základních a středních škol znamenat nejen návrat do školních lavic, ale také start tradiční a oblíbené vzdělávací soutěže EkoEDA.

30. 08. 2021

První den v měsíci září bude letos pro žáky mateřských, základních a středních škol znamenat nejen návrat do školních lavic, ale také start tradiční a oblíbené vzdělávací soutěže EkoEDA. Žáci si tak připomenou, že třídění odpadních elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů je velmi důležité pro životní prostředí, a navíc mohou díky soutěži vyhrát hodnotné ceny. Školy zapojené v projektu Zelená škola letos také dostanou k dispozici zbrusu nový vzdělávací program Odpad není k zahození!

Hlavní myšlenkou soutěže EkoEDA je vést děti a mládež k zodpovědnému nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči, a především k předcházení vzniku odpadu obecně. Zájemci o soutěž z řad Zelených škol budou i letos moci soutěžit ve dvou kategoriích, a to mateřské školy a základní, střední a speciální školy. Vyhodnocování soutěže bude probíhat osvědčenou formou stanovením průměrné hmotnosti celého sběru školy v přepočtu na jednoho žáka, takže nepřijdou zkrátka ani malotřídky. Na tři nejlepší školy v každé kategorii čeká výhra v podobě finančního voucheru. Každá škola, která se do soutěže zapojí a v rámci soutěže odevzdá odpadní elektrozařízení či baterie v minimálním množství 100 kilogramů, zároveň obdrží finanční odměnu 1 korunu za každý kilogram bez DPH.

„S ohledem na pandemickou situaci a z ní plynoucí distanční výuku v uplynulém školním roce jsme zvažovali, v jakém nastavení oblíbenou soutěž spustit. Jsme však optimisté a věříme, že žáci budou od prvního září opět pracovat ve svých třídách, a my jim chceme návrat do tříd zpříjemnit. Třídění odpadního elektra a baterií má smysl, proto je aktivně podporujeme i vzdělávacími aktivitami. I z tohoto důvodu jsme během první poloviny roku 2021 usilovně pracovali na novém vzdělávacím programu, který je zdarma k dispozici všem našim Zeleným školám a je primárně určen pro žáky čtvrtých až šestých tříd základní školy,“ uvedl David Vandrovec, generální ředitel společností REMA.

Podrobné podmínky soutěže najdou zájemci na adrese https://www.rema.cloud/zelena-skola/ekoeda.

O elektroodpadech budou děti učit staré mobily Anténie a Samfon

Nový vzdělávací program Odpad není k zahození!, jehož stěžejní myšlenka koresponduje s myšlenkou soutěže, vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Botič, o. p. s., a Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr v Hostivaři. Program děti seznámí s problematikou elektroodpadu a naučí je s ním zacházet tak, aby chránily životní prostředí – třeba i formou odpovědné spotřeby.

„Myšlenkovým základem pro sestavení vzdělávacího programu je obava, že navzdory citelným dopadům spotřeby elektroniky na životní prostředí je danému tématu dosud věnována jen malá pozornost. Cílem metodiky je pak skrze porozumění širším souvislostem dovést žáky k environmentálně prospěšnému, udržitelnému a odpovědnému zacházení s elektrozařízeními i elektroodpadem. Děti budou primárně pracovat s pracovními listy, které doplňují další tištěné materiály. Jejich průvodcem celým programem bude kreslená dvojice vysloužilých mobilních telefonů Anténie a Samfon. Učitelé mají k dispozici podrobné metodické pokyny a šikovné pracovní pomůcky v podobě her, obrázků, textů, a dokonce i audionahrávek. Všechny materiály ke vzdělávacímu programu byly školám rozeslány ještě před prázdninami, aby měli učitelé čas se s nimi seznámit,“ vysvětluje David Vandrovec.

V rámcovém vzdělávacím plánu spadá nově zpracovaná metodika do průřezového tématu Environmentální výchova a má tak potenciál propojit více předmětů napříč vzdělávacími oblastmi. Sestává z osmi výukových jednotek s časovou dotací 45 minut. „První dvě lekce představují úvod do světa odpadu obecně. Po nich následuje pět lekcí, které komplexně řeší problematiku elektroodpadu. Žáky programem provází dvojice kreslených průvodců – vysloužilé mobilní telefony Anténie a Samfon,“ přibližuje program Pavlína Sporková, vedoucí oddělení komunikace a marketingu společností REMA.

„Děti budou pracovat primárně s pracovními listy, které doplňují další tištěné materiály. Učitelé mají k dispozici podrobné metodické pokyny a šikovné pracovní pomůcky v podobě her, obrázků, textů, a dokonce i audionahrávek. Všechny materiály ke vzdělávacímu programu budou školám rozeslány ještě před prázdninami, aby měli učitelé čas se s nimi seznámit,“ dodává Sporková.

Foto: istockphoto.com

Ze světa REMA Systém