Ze světa REMA Systém

Soutěž EkoEDA zná letošní vítěze

Školáci odevzdali bezmála 41 tun vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií.

25. 05. 2022

Aktuální ročník soutěže EkoEDA ve sběru použitého elektra, kterou pořádá společnost REMA Systém, zná své vítěze. V kategorii mateřských škol prvenství obhájila Mateřská škola Dušníky, v kategorii základních, středních a speciálních škol uspěla Základní škola a Mateřská škola Skorošice. Celkem žáci zapojených škol odevzdali 40 731 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Na vítězné školy čekají vouchery na nákup elektroniky. 

Dne 16. května 2022 byly zveřejněny výsledky letošního ročníku oblíbené soutěže ve sběru vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií EkoEDA, kterou pořádá společnost REMA Systém ve spolupráci se společností REMA Battery, určené pro školy zapojené do projektu Zelená škola. V aktuálním ročníku žáci mateřských, základních a středních škol v termínu od 1. září 2021 do 30. března 2022 odevzdali k recyklaci více než 40,7 tuny použitého elektra. 

„Žáci si díky soutěži připomínají, že třídění odpadních elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů je velmi důležité pro životní prostředí, a třebaže jsou k nezištnému třídění odpadů vedeni už svými rodiči a učiteli, díky soutěži mohou pro svou školu vyhrát hodnotné ceny,“ uvedla Barbora Stárková z oddělení komunikace a marketingu kolektivního systému REMA, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů. 

Čelní příčky obsadili loňští vítězové 

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, a to v kategorii mateřských škol a kategorii základních, středních a speciálních škol. Vyhodnocování soutěže bude probíhat osvědčenou formou stanovení průměrné hmotnosti celého sběru školy v přepočtu na jednoho žáka, takže nepřijdou zkrátka ani malotřídky. V kategorii mateřských škol stejně jako loni a předloni zvítězila Mateřská škola Dušníky, kde se vysbíralo téměř 900 kilogramů použitého elektra na žáka. Mezi základními, středními a speciálními školami opět bodoval loňský vítěz Základní škola a Mateřská škola Skorošice se sběrem přes 277 kilogramů na žáka. Celkem se zapojeným mateřským školám podařilo odevzdat 22 589 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Základním, středním a speciálním školám poté 18 142 kilogramů. 

Ceny pro vítěze

Vítězné školy získají vouchery na nákup elektroniky v hodnotě 15 000 Kč. Školy, které se umístily na druhém a třetím místě, obdrží voucher v hodnotě 10 000 Kč a 5 000 Kč. Každé zapojené škole, která nashromáždila a odevzdala vysloužilá elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory v minimálním množství 100 kilogramů, bude také vyplacena finanční odměna ve výši 1 Kč/kg bez DPH. Mateřská škola Dušníky zvítězila hned v několika ročnících soutěže EkoEDA v kategorii Mateřských škol. Certifikát pro vítěze za rok 2021 předal ředitelce školy Vladimíře Hejdové regionální zástupce společností REMA pro Ústecký kraj, Liberecký kraj a část Královéhradeckého kraje Martin Holubec. 

Společnosti REMA školy podporují také vzdělávacím programem zdarma 

Hlavní myšlenkou soutěže EkoEDA je vést děti a mládež k zodpovědnému nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči a především k předcházení vzniku odpadu obecně, což je stěžejní myšlenkou také vzdělávacího programu Odpad není k zahození!, který vznikl ve spolupráci společností REMA s neziskovou organizací Botič, o. p. s., a Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr v Hostivaři. „Vzdělávací program je zdarma k dispozici všem našim Zeleným školám a je primárně určen pro žáky čtvrtých až šestých tříd základní školy,“ upřesňuje Barbora Stárková

Kompletní výsledky soutěže EkoEDA 2021 

Kategorie Mateřské školy 
1. místo Mateřská škola Dušníky, příspěvková organizace – 899,64 kg na žáka 
2. místo Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí (okres Rychnov nad Kněžnou) – 52,74 kg na žáka 
3. místo Mateřská škola Štítná nad Vláří, okres Zlín – 11,56 kg na žáka 

Kategorie Základní, střední a speciální školy 
1. místo Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace – 277,75 kg na žáka 
2. místo Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník – 143,68 kg na žáka 
3. místo Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda, příspěvková organizace, okres Jeseník – 138,36 kg na žáka 

Foto: REMA Systém

Ze světa REMA Systém