Ze světa REMA Systém

Uzavíráme letošní první ročník série seminářů

Série sedmi miniseminářů přinesla příklady dobré praxe i prostor pro utužování vazeb s partnery.

30. 10. 2023

V REMA Systém neustále hledáme nové cesty, jak podporovat podniky zapojené do projektu Zelená firma i další partnery, s nimiž v oblasti nakládání s odpadními elektrozařízeními spolupracujeme. V letošním roce jsme proto zahájili sérii unikátních miniseminářů. Od června do října jich proběhlo sedm a nabídly nejen příklady dobré praxe, ale i prostor pro formální a neformální diskuzi. Další semináře se uskuteční během příštího roku.

V roce 2023 se našich miniseminářů zúčastnila více než stovka zástupců firem z krajů napříč celou republikou. „Akci podobného typu jsme pro naše zákazníky, zpracovatele a partnery zorganizovali poprvé v historii naší činnosti, a to nejen jako poděkování za vynikající spolupráci. Současně jsme na miniseminářích měli příležitost představit dosavadní výsledky našeho kolektivního systému a prezentovat plány na další rozšiřování našich služeb a činností,“ popisuje David Chytil, člen představenstva REMA Systém, který na akcích vystoupil.

Důležitým bodem formální části seminářů bylo představení takzvaných příkladů dobré praxe a rovněž prezentace zajímavých témat, s nimiž vystoupili zástupci zpracovatelů odpadních elektrozařízení. Na zářijovém a říjnovém minisemináři se tak účastníci měli možnost dozvědět více například o způsobu zpracování vysloužilých chladicích zařízení, o bateriích, ESG či opětovném využití tonerů. „Nejdůležitější pro mě je získání informací o dobré praxi, přístup lektorů a získání užitečných informací nejen po linii zpětného odběru, ale i odpadové legislativy,“ zhodnotil podzimní seminář účastník Pavel Olenič, vedoucí provozní administrativy Konica-Minolta.

Podobná setkání nikdo z řad jiných kolektivních systémů nikdy nezorganizoval, pro zástupce firem tak minisemináře představovaly unikátní příležitost prodiskutovat téma zpracování vysloužilých elektrozařízení, které je stále aktuálnější,“ prozrazuje Petr Kubernát, šéf marketingu REMA Systém. „Těší mě, že se tento náš projekt hned setkal s pozitivní zpětnou vazbou účastníků. Setkání probíhala v uvolněné a přátelské atmosféře a poskytla prostor i pro méně formální networking,“ dodává Kubernát s tím, že díky pozitivnímu ohlasu jsou již nyní plánovány další semináře na rok 2024.

Projekt Zelená firma nabízí komplexní podporu i nemalou úsporu financí

Semináře se konají pod záštitou našeho projektu Zelená firma, který letos slaví 15. výročí. Do iniciativy je aktuálně zapojeno přes 2 600 firem z celé České republiky. Hlavními cíli je podpořit odpovědné a udržitelné chování společností a efektivní recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů. Zapojení se do projektu je zdarma a firmy i jejich zaměstnanci díky němu získají možnost jednoduše a pohodlně odevzdat odpadní elektrozařízení k šetrné recyklaci, čímž významně přispívají k ochraně životního prostředí. Kromě toho se podniky mohou spolehnout na komplexní podporu ze strany našeho kolektivního systému v oblasti nakládání s odpadním elektrozařízením. „Pro Zelené firmy chceme být spolehlivým partnerem, o nějž se mohou opřít na své misi udržitelného a odpovědného podnikání. Poskytujeme jim informační materiály, odborné poradenství v oblastech nakládání s odpadním elektrozařízením a platné legislativy anebo třeba podporu při organizaci sběrových akcí. Svoz vysloužilého elektra probíhá zcela zdarma, což znamená nemalou úsporu financí,“ doplňuje Petr Kubernát.

Foto: REMA Systém

Ze světa REMA Systém